Grootte van de tekst aanpassen A- | A | A+


Verkoopvoorwaarden


 

 

Voordat u gebruikt maakt van de website van Go Volo (hierna genoemd de Website) en een boeking verricht, dient u eerst deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te lezen. Indien u een aankoop doet op de website, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Alle correspondentie over boekingen dient te worden gestuurd naar Go Volo, TSA 70031, 75441 Paris Cedex, Frankrijk of per e-mail verstuurd te worden door hier te klikken.

 

INHOUDSOPGAVE

1. Gebruik van de website

2. Uw contract

3. Boekingsvoorwaarden

3.1. Annuleringen en wijzigingen

3.2. Prijzen en betaling

3.3. Terugbetaling

3.4. Paspoort, visa en medische vereisten

3.5. Elektronische tickets

3.6. Reisverzekeringen

3.7. Klantloyaliteitsprogamma’s

4. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de aangeboden producten en diensten

4.1. Vluchten

4.2. Dynamic Packages

4.3. Hotels en andere accommodatie

4.4. Autoverhuur

5. Privacybeleid

6. Cookies

7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8. Beperking van aansprakelijkheid

9. Links naar andere websites

10. Andere van toepassing zijnde bepalingen en voorwaarden

10.1. Rechten van de passagiers krachtens de Verordening EG 261/2004

10.2. Vragen en klachten over uw aankoop

10.3. Klantgedrag

10.4. Wijziging van de Bepalingen en Algemene

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1. Gebruik van de website

 

1.1 Deze Website staat ter beschikking van alle gebruikers (hierna genoemd "de Gebruiker" of "u") en op het gebruik ervan zijn deze Bepalingen en Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "B&AV") van toepassing. Wanneer u een aankoop doet of op welke andere manier dan ook gebruik maakt van deze Website, gaat u akkoord met deze B&AV.

 

1.2 Deze Website is eigendom van GO Voyages en haar internationale handelsmerk GOVOLO. GO Voyages is een vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van PARIS onder nr. 491249553, gevestigd en kantoorhoudende te TSA 70031, 75441 Paris Cedex, ingeschreven in het register van touroperators en reisbureaus bij Atout France, gevestigd 79/81 rue de Clichy 75009 Paris, onder licentienummer IIM075150001 en is erkend door IATA (hierna genoemd "GO Volo" of "wij"). Met de begrippen "Organisator" of "Reisbureau" worden GO Voyages en haar internationale handelsmerk GOVOLO aangeduid.

 

1.3 Koper verklaart hierbij dat hij meerderjarig is (minimaal 18 jaar) en juridisch handelingsbekwaam is voor het afsluiten van dit Contract en voor het gebruik van deze Website in overeenstemming met de bepalingen van deze B&AV, die hij volledig begrijpt en waarmee hij akkoord gaat. Koper stemt in met het dragen van de volledige financiële aansprakelijkheid ten opzichte van de Organisator voor iedere vorm van gebruik van deze Website. Koper verklaart eveneens dat alle informatie die hij verstrekt heeft om toegang te krijgen tot de website en daarvan gebruik te kunnen maken, waarheidsgetrouw, volledig en exact is en verplicht zich deze informatie up-to-date te houden.

 

1.4 Deze Website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Koper. Het is niet toegestaan de Website te wijzigen, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te kopiëren, te distribueren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, uitgezonderd wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid een kopie van uw reisroute te maken voor eigen gebruik of om die door te sturen naar een reis- of routeplanner die te goeder trouw is.

 

1.5 Koper mag deze Website niet gebruiken voor illegale of verboden doeleinden. In het bijzonder stemt Koper ermee in deze Website alleen voor persoonlijke doeleinden te gebruiken en garandeert hij dat de gekochte producten of diensten uitsluitend bestemd zijn voor zijn persoonlijk gebruik of voor gebruik door personen voor wie hij wettelijk gemachtigd is op te treden. Koper mag de op onze Website gekochte producten of diensten niet doorverkopen aan derden. De Organisator behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaand bericht de toegang tot de Website te weigeren. Elk bericht voor de klantenservice of met betrekking tot een boeking dient te worden gestuurd naar klik hier.

 

2. Uw contract – Gebruik van de Website

2.1 Via deze Website biedt GO Volo de mogelijkheid om reisproducten of -diensten die beschikbaar zijn op de markt op te zoeken en te vergelijken; verder biedt Go Volo bemiddelingsdiensten voor de aankoop van door u geselecteerde producten. Onder een aankoop op deze Website wordt verstaan elke vorm van bestelling van een product of dienst die u doet met verplichting tot betaling en die bevestigd is door GO Volo. Door de aankoop van reisproducten en -diensten via deze Website komt er een rechtstreekse overeenkomst tot stand tussen u en de Toeleverancier(s). GO Volo is geen partij in de contractuele relatie met betrekking tot de door u gekochte producten of diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Elke vraag of zorg over gekochte producten of diensten dient geadresseerd te worden aan de desbetreffende Toeleverancier.

 

2.2 Het begrip "Toeleverancier" omvat onder meer luchtvaartmaatschappijen, touroperators, aanbieders van pakketreizen, hotels, hotelketens en -groepen, verzekeringsmaatschappijen, autoverhuurbedrijven en cruiseorganisatoren.

 

2.3 De Organisator voert de boeking voor uw rekening uit en op uw contract zijn de algemene voorwaarden van de Toeleverancier van toepassing, die zijn aansprakelijkheid kan beperken of uitsluiten (dikwijls op grond van verschillende internationale overeenkomsten die van toepassing zijn). Indien u kennis wilt nemen van de voorwaarden van de Toeleverancier, kunt u de links die beschikbaar zijn op onze Website raadplegen. Indien het niet mogelijk is om de voorwaarden van de Toeleverancier via een link te raadplegen, verstrekken wij u op verzoek de (adres)gegevens van de Toeleverancier, zodat u contact kunt opnemen. Zorg ervoor dat u de bijzondere voorwaarden van de Toeleverancier met betrekking tot annuleringskosten en andere belangrijke voorwaarden goed doorleest.

 

2.4 Door gebruik te maken van onze Website voor het boeken van producten en/of diensten, verleent u niet alleen toestemming aan de Organisator om u te vertegenwoordigen tijdens het vergelijkingsproces van verschillende Toeleveranciers en tijdens het boeken van de producten en/of diensten die geleverd worden door de Toeleverancier van uw keus, maar ook om in uw naam en voor uw rekening over te gaan tot de betaling van de betreffende producten en diensten. Daarom brengt de Organisator kosten in rekening al naar gelang het door u geboekte product. Wij vermelden het bedrag van de kosten voordat u uw boeking bevestigt.

 

2.5 De prijzen worden bevestigd tijdens de laatste fase van de boeking, als u klikt op "Accepteren en Kopen". De prijzen worden aangegeven met daarin verrekend de schommelingen van de wisselkoersen, die dagelijks worden vastgesteld. De prijzen kunnen dus per dag fluctueren al naargelang de schommelingen van de wisselkoersen. De belastingen fluctueren afhankelijk van de wisselkoersen. Als er een boeking wordt gedaan, wordt de wisselkoers op dat moment vastgesteld; deze blijft geldig voor alle wijzigingen of annuleringen betreffende het geboekte product of de geboekte dienst. De wisselkoersen worden vastgesteld door de Organisator.

 

2.6 Nadat u uw order hebt geplaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail vormt tevens uw contract. In deze eerste bevestigingsmail treft u alle gegevens aan over de gevraagde producten of diensten. Vervolgens gaan wij na of uw koop op correcte wijze is verwerkt door het systeem van uw Toeleverancier(s) en of uw betaling correct in behandeling kan worden genomen. Onze verplichting ten aanzien van het uitgeven van het ticket geldt alleen als de betaling geheel is voldaan. Indien dit alles in orde is, ontvangt u een tweede e-mail binnen een termijn van één (1) werkdag na ontvangst van de eerste e-mail, waarin wij de uitgifte van uw ticket(s) bevestigen.

 

2.7 Wij behouden ons het recht voor uw boeking te annuleren wanneer wij goede redenen hebben om aan te nemen dat er sprake is van fraude. In dat geval zullen wij proberen contact op te nemen ofwel met uzelf, via het e-mailadres dat u hebt verstrekt tijdens de boeking, ofwel met uw bank. Als het ons niet lukt om contact met u of uw bank op te nemen, annuleren wij uw boeking, zonder dat wij daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

 

2.8 In overeenstemming met de eisen van artikel 1369-8 van het Franse Burgerlijk Wetboek gaat Koper akkoord met het gebruik van een elektronische gegevensdrager voor het vastleggen van een contract. Uw contract, dat uit een e-document bestaat, wordt opgeslagen in de bestanden van de Organisator en u kunt daar op elk moment toegang toe krijgen door een verzoek aan de Organisator te richten.

 

2.9 Houdt u er rekening mee dat GO Volo uw speciale keuzes en specifieke vragen over een bepaald product (bijvoorbeeld: speciale maaltijden, voorzieningen voor gehandicapten, kinderstoelen, etc.) die u in sommige gevallen kunt voorleggen aan een Toeleverancier, weliswaar doorgeeft aan de betreffende Toeleveranciers, maar niet kan garanderen dat deze Toeleveranciers hier gevolg aan zullen geven. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van de Toeleverancier(s) bevestigd te krijgen dat aan deze verzoeken kan worden voldaan.

 

3. Verkoopvoorwaarden

 

3.1. Annuleringen en wijzigingen

3.1.1 Uw recht op het annuleren of wijzigen van een product of levering van een reeds geboekte reis en de te volgen procedure is afhankelijk van de specifieke tariefregelingen van de luchtvaartmaatschappijen of van de algemene voorwaarden van de Toeleveranciers. Het kan gebeuren dat u de besteIde producten of diensten niet kunt annuleren of wijzigen of dat u verplicht bent om aan bepaalde specifieke eisen te voldoen. In geval van wijziging van uw boeking (annulering en/of wijziging), behoudt de Organisator zich het recht voor € 50 administratiekosten per passagier in rekening te brengen. In deze kosten zijn niet inbegrepen de kosten die rechtstreeks in rekening gebracht worden door de Toeleverancier of het hotel, en evenmin de verschillen in prijs van vliegtickets / hotelkamers / huurprijzen. Houdt u er rekening mee dat in geval van wijziging van uw boeking de op de Website aangegeven tarieven niet van toepassing zijn op de gewijzigde boeking.

 

3.1.2 Wat het boeken van vluchten betreft, wordt u erop gewezen dat bij het samenstellen van een reisroute die uit meerdere trajecten en meer dan één basistarief bestaat, diverse tariefregelingen kunnen worden toegepast. In dat geval worden de meest restrictieve tariefregelingen toegepast. U dient kennis te nemen van alle tariefregelingen die van toepassing zijn op uw boeking. Indien annuleringen of wijzigingen zijn toegestaan, dient u de Organisator te verzoeken de verandering door te voeren. Houdt u er wat de vluchten betreft rekening mee dat ingeval van niet-verschijnen bij een vlucht (no show) uw vliegticket zonder meer geannuleerd kan worden door de luchtmaatschappij en dat in dat geval uw vliegticket niet vergoed wordt.

 

3.1.3 Voor Dynamic Packages kunt u de bijzondere algemene voorwaarden met betrekking tot annuleringen en wijzigingen van een Verblijf raadplegen op onze Website via de bijbehorende link of opvragen bij onze klantenservice; deze bijzondere algemene voorwaarden staan ook in uw bevestigingsmail. Indien u uw boeking wijzigt, dient u zich ervan te verzekeren dat deze wijziging geen consequenties heeft voor andere producten of diensten die u wellicht gekocht hebt.

 

3.1.4 Voor hotelreserveringen kunt u de bijzondere algemene voorwaarden van de hotels met betrekking tot annuleringen en wijzigingen van een verblijf raadplegen op onze Website via de bijbehorende link of opvragen bij onze klantenservice; deze bijzondere algemene voorwaarden staan ook in uw bevestigingsmail. Indien u uw boeking wijzigt, dient u zich ervan te verzekeren dat deze wijziging geen consequenties heeft voor andere producten of diensten die u eventueel gekocht hebt.

 

3.1.5 Voor autoverhuur kunt u de algemene bijzondere voorwaarden van de autoverhuurdiensten van de Toeleverancier met betrekking tot annuleringen en wijzigingen raadplegen op onze Website via de bijbehorende link, of ze opvragen bij onze klantenservice. Indien u uw reservering niet annuleert voor het tijdstip van ingebruikneming van de auto en u de auto niet ophaalt op de dag van ingebruikneming, of als u de voorwaarden van ingebruikneming niet respecteert (zie algemene voorwaarden van de Toeleverancier), behoudt de Organisator zich het recht voor uit naam van de Toeleverancier u de kosten van no show, die kunnen oplopen tot 100% van het totale bedrag van de autoverhuur, in rekening te brengen.

 

3.1.6 Voor cruises kunt u de bijzondere algemene voorwaarden van Cruiseorganisatoren met betrekking tot annuleringen en wijzigingen raadplegen op onze Website via de bijbehorende link of opvragen bij onze klantenservice; deze bijzondere algemene voorwaarden staan ook in uw bevestigingsmail. In geval van no show bij een cruise wordt uw ticket zonder meer geannuleerd door de Toeleverancier; dit heeft bovendien tot gevolg dat u uw ticket niet vergoed krijgt.

 

3.2. Prijzen en betaling

3.2.1 Zodra u alle producten die u wilt kopen hebt geselecteerd, wordt de totaalprijs van uw boeking aan u doorgegeven. Bij deze prijs zijn inbegrepen het bedrag van alle geselecteerde producten en de provisie voor de Organisator. De provisie van de Organisator is onafhankelijk van de prijs van de producten en kan niet worden vergoed omdat deze wordt gefactureerd vanwege verleende zoek- en vergelijkingsdiensten en voor verleende hulp bij het boeken.

 

3.2.2 Het bedrag van de provisie hangt af van de gekochte producten. De Organisator kan eveneens een extra provisie berekenen als u uw boeking per telefoon doet of als u om een wijziging of terugbetaling vraagt. Als u een ongedekte creditcard gebruikt of als uw creditcard om een andere reden wordt geweigerd door uw bank en de weigering aan u te wijten is, factureert de Organisator de kosten en stelt u onmiddellijk op de hoogte, zodat u de benodigde maatregelen kunt nemen om uw boeking te betalen. Op het moment dat u het totaalbedrag van uw boeking daadwerkelijk voldoet, komen er kosten boven op het eindbedrag. Zolang het totaalbedrag van uw aankopen niet is voldaan, kunt u uw producten niet ontvangen. Wij willen u er overigens op wijzen dat vanwege de aard van de reisproducten de mogelijkheid bestaat dat de prijs wijzigt tussen de boekingsdatum en de datum van betaling en dat u in dat geval de prijs moet betalen die op het moment van betaling van kracht is.

 

3.2.3 Als u met een creditcard betaalt, is het mogelijk dat de prijs van de vliegtickets rechtstreeks door de luchtvaartmaatschappij wordt geïncasseerd. Indien er problemen zijn met uw betaling nemen wij binnen 48 uur na uw boeking contact met u op (of binnen 24 uur als u vertrekt binnen 48 uur). De Organisator is niet aansprakelijk voor prijsverhogingen die het gevolg zijn van wanbetaling. U moet de prijsverhoging voldoen voordat de boeking is bevestigd. Houdt u er rekening mee dat de betaling van het luchtvervoer en de betaling van de servicekosten van de Organisator als twee aparte betalingen op het rekeningoverzicht van uw bank kunnen staan.

 

3.2.6  De betalingen kunnen gedaan worden met creditcards, waarvan de meeste op onze Website vermeld staan. Betaalmiddelen die niet op onze Website vermeld staan, worden niet geaccepteerd en de Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor contante betalingen of betalingen per cheque die per post zijn verstuurd. Voor uitgebreide informatie met betrekking tot betaalwijzen die via onze Website geboden worden, verwijzen wij u naar de Bijlagen 1, 2 en 3.

 

3.2.7 Om een betere veiligheid te garanderen, verzoeken wij u om bij elke aankoop die u bij de Organisator verricht alle informatie die op uw kaart staat opnieuw in te voeren, omdat deze informatie slechts in onze bestanden wordt opgeslagen gedurende de tijd dat de betaling voor een bepaalde boeking wordt verricht, of tijdens het innen van belastingen zoals hierna beschreven onder punt 3.3. Houdt u er rekening mee dat de Organisator voor de uitvoering van uw boeking verplicht is de informatie die op uw kaart staat vermeld door te geven aan de betreffende Toeleverancier. Door akkoord te gaan met deze B&AV verleent u ons toestemming om deze informatie door te geven. Alle informatie is versleuteld op onze beveiligde server. U geeft toestemming aan de Organisator om gebruik te maken van de informatie die op uw kaart staat vermeld om (i) de aankoop van de gevraagde diensten en de behandeling van de bijbehorende provisies uit te voeren, (ii) de verzekeringspremies en indien van toepassing de premies voor hulpverlening in het buitenland te betalen (iii) de toegestane terugbetalingen uit te voeren en de kosten en de provisies te factureren die verbonden zijn aan het gebruik van (a) creditcards, of (b) de wijziging van uw boeking of (c) de terugbetaling van de belastingen zoals vermeld in artikel 3.3 van deze B&AV.

 

3.2.8 Naast een algemene provisie brengt de Organisator extra kosten in rekening voor betalingen die met een creditcard worden gedaan. U krijgt een mededeling over de hoogte van de kosten voordat u uw boeking bevestigt. De Organisator behoudt zich het recht voor de kosten die verbonden zijn aan een weigering van de creditcard door te berekenen. Indien uw boeking wordt betaald met de creditcard van een derde, kunnen wij eisen dat u een schriftelijke toestemmingsverklaring van de kaarthouder aan ons overlegt. De Organisator of de Toeleverancier behoudt zich het recht voor e-tickets, bevestigingen, ontvangstbewijzen of andere reisdocumenten uitsluitend naar het e-mailadres te sturen of naar het adres van facturering van de creditcard, als de houder van de kaart daartoe verzoekt. Alle e-mailadressen moeten geldig zijn op het moment van de boeking.

 

3.2.9 Teneinde de gevolgen van creditcardfraude tot een minimum te beperken, behouden wij ons het recht voor steekproeven uit te voeren en kunnen wij u verzoeken om ons per fax of per post een bewijs van woonadres, kopieën van de voor- en achterzijde van de creditcard en recente declaraties gedaan vóór de uitgifte van de tickets, te sturen. Deze controles worden alleen uitgevoerd tijdens onze normale openingstijden. Dit betekent dat de tickets van boekingen die buiten onze normale openingstijden zijn gedaan, pas de volgende werkdag kunnen worden uitgegeven. De Organisator is niet aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit deze controles.

 

3.3 Terugbetaling

3.3.1 Terugbetalingen zullen in voorkomende gevallen worden gedaan met het betaalmiddel dat is gebruikt voor uw aankoop en op naam van de persoon die de oorspronkelijke betaling heeft verricht. Houdt u er rekening mee dat als u om de terugbetaling van een vliegticket vraagt, niet alle componenten van de prijs van het ticket voor vergoeding in aanmerking komen. Elke terugbetaling, hoewel aangevraagd door tussenkomst van GO Volo, wordt gedaan in overeenstemming met het terugbetalingsbeleid van de desbetreffende Toeleverancier(s).

 

3.3.2 In sommige gevallen, wanneer u niet in staat bent om het vliegtuig te nemen en het vliegticket niet vergoed kan worden, kunt u verzoeken om terugbetaling van een aantal belastingen die u in rekening zijn gebracht op het moment van de aankoop:

(a) In het geval dat de vliegtickets uitgegeven zijn door IATA-erkende luchtvaartmaatschappijen, eisen deze luchtvaartmaatschappijen dat het verzoek om terugbetaling gedaan en afgehandeld wordt door het reisbureau van uitgifte. Indien u een verzoek wilt indienen voor de terugbetaling van belastingen die voor terugstorting in aanmerking komen, wordt u gevraagd uw terugbetalingsverzoek naar het volgende adres te sturen: GO Volo, TSA 70031, 75441 Paris Cedex Frankrijk. U verleent bij dezen toestemming aan de Organisator om alles te doen wat nodig is voor het verkrijgen van de terugbetaling van de belasting, met voorbehoud van de aftrek van de afhandelingskosten van de Organisator. U erkent dat u vanaf de datum van uitgifte van het ticket 12 maanden de tijd hebt om schriftelijk aan ons een terugbetaling te vragen; u gaat ermee akkoord na afloop van deze termijn af te zien van elk recht op terugbetaling van belastingen.

(b) In het geval dat de vliegtickets zijn uitgegeven door luchtvaartmaatschappijen die niet door IATA erkend zijn, of als het bedrag van uw vliegtickets rechtstreeks is afgeschreven door de luchtvaartmaatschappij, moet het verzoek tot terugbetaling rechtstreeks aan de luchtvaartmaatschappij worden gedaan en zullen afhandelingskosten verschuldigd zijn aan de Organisator. U verleent bij dezen toestemming aan de Organisator uw creditcard te debiteren voor het bedrag van de te betalen provisie.

 

3.4 Paspoort, visa en medische vereisten

3.4.1 Informeer voor u op reis gaat bij de betreffende ambassade naar de geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot paspoorten en visa. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een geldig paspoort of, indien van toepassing, een visum. De Organisator is in geen enkel geval aansprakelijk voor de consequenties van het feit dat u niet over een geldig reisdocument beschikt. Raadpleeg voor meer informatie Bijlage 1.

 

3.4.2 Iedere reisbestemming kent zijn eigen voorwaarden met betrekking tot formaliteiten om het land binnen te komen, vaccinaties etc., die kunnen variëren afhankelijk van de nationaliteit van de passagier. Wij raden u aan om u goed te informeren voordat u uw reis uitstippelt. GO Volo is geen geval aansprakelijk voor problemen die het gevolg zijn van het niet naleven van wet-en regelgeving.

 

3.5 Elektronische tickets (of "e-tickets")

3.5.1 Alle tickets die op onze Website verkocht worden, zijn elektronische tickets. De uitgifte van elektronische tickets is een immateriële manier om vluchten te kunnen boeken. De Organisator stuurt u een bevestiging per e-mail met daarin uw boekingsnummer. Deze mail dient tegelijkertijd als ontvangstbewijs van uw elektronische ticket. U ontvangt geen papieren ticket dat u op de luchthaven moet laten zien.

 

3.5.2 De Toeleverancier kan u vragen om uw boekingsnummer en/of uw bevestigingsmail als bewijs van uw boeking. Wij raden u aan om de bevestigingsmail uit te printen, ook al vraagt niet iedere luchtvaartmaatschappij ernaar. Houdt u er rekening mee dat elke luchtvaartmaatschappij haar eigen regels en voorschriften hanteert met betrekking tot elektronische tickets.

 

3.5.3 De Organisator gaat ervan uit dat de informatie die door u verstrekt is, juist is en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat uw e-ticket niet aankomt vanwege een onjuist e-mailadres, of vanwege de instellingen van uw spamfilters. Als u uw e-mailadres of telefoonnummer verandert, dient u ons daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen. Ook dient u te controleren of de naam die op uw paspoort staat, overeenkomt met de naam op uw ticket en/of boekingsbevestiging. Indien Koper bij zijn boeking onjuiste persoonsgegevens of foutieve informatie heeft verstrekt, kan de Organisator daarvoor onder geen beding aansprakelijk worden gesteld. Geen enkele nalatigheid van de zijde van Koper valt te verhalen op de Organisator.

 

3.5.4 In buitengewone gevallen, door een beperking van de kaartverkoop waarop de Organisator geen invloed heeft, kan het voorkomen dat de Organisator niet in staat is om de informatie met betrekking tot bevestigde boekingen door te geven aan de luchtvaartmaatschappij en deze laatste in staat te stellen de vluchtreserveringen uit te voeren. Als iets dergelijks zich voordoet, zullen wij proberen om u hier uiterlijk 48 uur na de boekingsbevestiging over te informeren en tot volledige terugbetaling over te gaan, of proberen om een alternatieve oplossing te vinden. Indien u kiest voor de alternatieve oplossing en deze blijkt duurder te zijn dan uw oorspronkelijke boeking, dan dient u het verschil in prijs zelf te betalen.

 

3.6 Reisverzekeringen

De Organisator raadt u ten sterkste aan om een reisverzekering af te sluiten, temeer daar de Toeleverancier in bepaalde omstandigheden geen enkele aansprakelijkheid draagt. Als u besluit om een reisverzekering te kopen via onze Website, wordt uw contract rechtstreeks afgesloten met de verzekeringsmaatschappij en zijn de algemene voorwaarden van deze maatschappij van toepassing op de genoemde verzekering. Deze verzekeringsvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd tijdens het boekingsproces.

 

3.7 Klantloyaliteitsprogamma’s

 

3.7.1 Bij het boeken van vliegtickets of hotelkamers hebt u de mogelijkheid om gegevens in te voeren aangaande klantloyaliteitsprogramma’s van luchtvaartmaatschappijen en hotelketens waarvan u lid bent. Wij attenderen u op het feit dat ieder klantloyaliteitsprogramma onderworpen is aan de eigen algemene voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij of hotelketen. Deze algemene voorwaarden kunnen een beperking inhouden met betrekking tot voordelen die toegekend worden voor bepaalde tarieven of klassen. In geval van twijfel wordt u aangeraden om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij of het hotel van het desbetreffende klantloyaliteitsprogramma. Wij attenderen u eveneens op het feit dat onze Toeleveranciers hun eigen regels en voorschriften hebben ten aanzien van loyaliteitskaarten. Neem rechtstreeks contact met hen op als u vragen hebt. Luchtvaartmaatschappijen bieden verschillende klantloyaliteitsprogramma’s aan. De aangeboden voordelen verschillen per maatschappij en bij een en dezelfde maatschappij kunnen de voordelen zelfs verschillen voor eenzelfde traject of voor eenzelfde reisklasse. Een voorbeeld: een vliegticket Londen-Sydney in de economy class aan boord van hetzelfde vliegtuig op dezelfde dag en op het hetzelfde tijdstip kan verschillende voordelen opleveren afhankelijk van de reserveringsklasse van tarieven in de economy class, bijvoorbeeld W, V, X, etc. Wij zijn niet aansprakelijk voor deze verschillen en ook als u graag wilt weten hoeveel airmiles of punten u krijgt, raden wij u aan contact op te nemen met de klantenservice voordat u uw ticket boekt.

 

4. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de aangeboden producten en diensten

 

4.1 Vluchten

Voor vluchten gelden de voorwaarden zoals geformuleerd in Bijlage 1 van dit document, tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden van de Toeleverancier.

 

4.2 Dynamic Packages

Voor Dynamic Packages gelden de voorwaarden zoals vastgelegd in Bijlage 2 van dit document, tenzij anders aangegeven in de bepalingen en voorwaarden van de Toeleverancier.

 

4.3 Hotels en andere accommodatie

Voor hotels en andere accommodatie gelden de voorwaarden zoals vastgelegd in bijlage 3 van dit document, tenzij anders aangegeven in de bepalingen en voorwaarden van de Toeleverancier.

 

4.4 Autoverhuur

Voor autoverhuur gelden de voorwaarden zoals vastgelegd in bijlage 4 van dit document, tenzij anders aangegeven in de bepalingen en voorwaarden van de Toeleverancier.

 

5. Privacybeleid

 

5.1 Wij delen u mede dat uw persoonlijke gegevens die u doorgeeft aan de Organisator, geregistreerd en gebruikt zullen worden om u onze diensten aan te bieden, uw boekingen en betalingen af te handelen, u informatie te verstrekken en u op de hoogte te houden van onze aanbiedingen, onze reclameaanbiedingen, om u aanbevelingen te doen die u zouden kunnen interesseren en voor (markt)onderzoek en statistische doeleinden. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om een lijst op te stellen van uw interesses en doen ons best ervoor te zorgen dat u, als u onze Website bezoekt, geen belangrijke informatie en aanbiedingen misloopt. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden, tenzij u daar van te voren uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

 

5.2 Volgens de bepalingen van de Franse wet 78-17 inzake Informatica en Vrijheden wordt Koper geïnformeerd dat zijn persoonsgegevens in het kader van zijn boeking digitaal worden verwerkt. Met behulp van deze gegevens kunnen de Organisator en de dienstverleners de boeking in behandeling nemen en uitvoeren. Koper wordt ervan op de hoogte gebracht en gaat ermee akkoord, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 69 van de Franse wet inzake Informatica en Vrijheden, dat deze gegevens worden doorgegeven aan leveranciers en toeleveranciers in het kader van de dienstverlening, zonder geografische beperkingen, met inbegrip van landen die niet dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens kunnen bieden als de Franse wet Informatica en Vrijheden.

De Organisator beschikt over een Contactpunt Informatica en Vrijheden dat alle verwerkingen inventariseert. Het recht op toegang en rectificatie dat door de wet wordt gegarandeerd, kan bij de Organisator worden uitgeoefend door een brief te sturen, met een kopie van het identiteitsbewijs van verzoeker, aan TSA 70031, 75441 Paris Cedex. In het kader van de verzameling van persoonsgegevens teneinde creditcardfraude tegen te gaan en op grond van de Franse wet inzake Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, heeft Koper te allen tijde recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen al zijn persoonsgegevens door een brief te sturen met een kopie van zijn identiteitsbewijs, aan FIA-NET – Service Informatique et Libertés – Traitements 773061 et n°1080905- 39, rue Saint-Lazare, 75009 PARIS.

 

5.3 Wij delen u mede dat wij, voor de aankoop van producten en/of diensten via onze Website, verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven aan (1) de leveranciers van deze producten en diensten of aan touroperators die de gekozen reis organiseren en die uw gegevens uitsluitend gebruiken om informatie door te geven of te voldoen aan de leveringsverplichtingen met betrekking tot bestelde producten of diensten dan wel andere wettelijke bepalingen en (2) aan andere maatschappijen van de Groep Odigeo waarvan de Organisator deel uit maakt, d.w.z. aan bedrijfsonderdelen die de merken eDreams, GO Volo, Opodo, en Travellink voeren, die uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze opgevraagd zijn en die zich zullen houden aan andere wettelijke bepalingen. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid, stemt u in met de overdracht van bovengenoemde gegevens.

 

5.4 Door akkoord te gaan met dit privacybeleid, stemt u er ook mee in dat uw gegevens worden doorgegeven aan derden met wie wij zaken doen, met het doel om direct-marketingcampagnes te organiseren met betrekking tot producten en diensten die u, volgens ons, zouden kunnen interesseren, om u informatie verschaffen over deze producten en/of diensten en commerciële acquisitie uit te voeren, zodat wij op basis van de activiteiten een profiel kunnen opstellen en speciale aandacht aan onze klanten kunnen besteden. Niettemin kunt u op elk moment gemakkelijk en gratis uw toestemming voor de overdracht van uw gegevens aan derden voor commerciële doeleinden intrekken door de link te gebruiken die verschijnt bij elk commercieel bericht dat u ontvangt. Bij dezen gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gegevens worden doorgegeven aan AON MARKETING DIRECTO, SAU (hierna genoemd AON) om opgeslagen te worden in de bestanden van AON, zodat wij u telefonisch, per SMS, of per e-mail op de hoogte kunnen houden van verzekeringsaanbiedingen en financiële producten. U kunt uw recht van toegang, van rectificatie, van bezwaar en van annulering met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door een brief te sturen aan Aon Marketing Directo – Att. Legal Department - c/ Rosario Pino, 14-16, 28020, Madrid, Spanje.

 

5.5 Tot slot en in overeenstemming met artikel 34 van de LOPD, de Franse wet op bescherming persoonsgegevens gaat u, door in te stemmen met dit Privacybeleid, ermee akkoord dat uw gegevens worden doorgegeven aan de ontvangers waar ook ter wereld, conform bovengenoemde bepalingen en voorwaarden, met inbegrip van de landen die niet dezelfde mate van bescherming kunnen bieden zoals neergelegd in de EU-richtlijn aangaande de bescherming van persoonsgegevens.

 

6 Cookies

 

6.1 In overeenstemming met de Richtlijn 2009/136/EG verklaart de Organisator dat deze Website het gebruik van cookies toestaat.

 

6.2 Cookies zijn kleine bestanden die elke keer als u een website bezoekt, door de webservers worden verstuurd naar de browsers. Uw browser slaat elk bericht op in een bestand dat ons informatie verstrekt over uw laatste bezoek aan onze Website. De meeste browsers accepteren het gebruik van cookies automatisch, maar u kunt uw browser aanpassen, zodat u het gebruik van deze cookies kunt beheren.

 

6.3 De Organisator gebruikt met name de volgende cookies:

1. Analytische cookies.- Deze cookies stellen ons in staat te weten te komen hoeveel bezoekers zich interesseren voor de Website en vast te leggen welk soort informatie Kopers raadplegen of waarvoor ze zich interesseren. Dit stelt ons in de gelegenheid om de service die wij bieden te verbeteren door ervoor te zorgen dat onze Kopers de informatie vinden die ze zoeken.

2. Cookies voor sociale media.- Deze zijn nodig voor sociale netwerken (Facebook, Google en Twitter). Ze hebben als functie de interactie met social Widgets die op een pagina staan te controleren. Deze cookies worden gebruikt door de domeinen: "facebook.com", "google.com" en "twitter.com".

3. Combinatie cookies- Deze cookies stellen ons in staat om de bezoeken te volgen vanaf andere Websites waarmee de Organisator een overeenkomst heeft afgesloten. Deze cookies worden gebruikt door de domeinen "zanox.com", "tradedoubler.com".

4. Gedragscookies/reclamecookies.- Deze cookies verzamelen informatie over uw voorkeuren en over de keuzes die u maakt op de Website. Zij hebben als doel reclamenetwerken die op hun beurt de cookies gebruiken om op maat gesneden reclame op andere sites te laten zien. Deze cookies worden gebruikt door de volgende domeinen: "serving-sys.com", "avazudsp.net", "yieldmanager.com", "criteo.com", "neodatagroup.com", "grupozeta.es", "anttevenio.com", "adnxs.com", "anuntis.info", "prisacom.com", "rubiconproject.com", "adtech.de", "fastclick.net", "dotandad.com", "atdmt.com", "adtech.de", "atdmt.com", "admeld.com", "doubleclick.net".

5. Technische cookies.- Deze cookies zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik van deze Website.

6. Functionele cookies.- Deze cookies zijn uitdrukkelijk bestemd voor het verlenen van door Kopers gevraagde diensten op de Website.

Als u meer inlichtingen wilt over het gebruik van cookies of als u daarover opmerkingen hebt die u met ons wilt delen, kunt u contact met ons opnemen door hier te klikken.

 

7. Industriële en intellectuele eigendomsrechten

 

7.1. De gehele inhoud van de Website (met inbegrip van merken, teksten, grafische voorstellingen, logo’s, iconen van knoppen, beelden, geluidsbestanden, software e.d.) is eigendom van de Organisator en is beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving inzake industriële en intellectuele eigendom. De compilatie (dat wil zeggen de verzameling, de inrichting en de opbouw) van de gehele inhoud van onze Website is ons exclusieve eigendom en is beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving inzake industriële en intellectuele eigendom. Alle software die gebruikt wordt op de Website van de Organisator of die toebehoort aan softwareleveranciers, is beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving inzake industriële en intellectuele eigendom.

 

7.2. Elk ander gebruik van onze Website is streng verboden, met inbegrip van iedere vorm van volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging, verspreiding, overdracht, publicatie achteraf, expositie en/of weergave. In het bijzonder is ieder gebruik van beelden die voorkomen op de Website van de Organisator ten strengste verboden, wanneer daarvoor van te voren niet uitdrukkelijk toestemming is verkregen van de Organisator en/of zijn Leveranciers.

 

7.3. De Organisator en andere namen van producten, diensten, grafische voorstellingen en logo’s zijn internationaal gedeponeerde merken. De namen van andere producten, diensten en bedrijven die genoemd worden in dit document, kunnen gedeponeerde merken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

 

8. Beperking van aansprakelijkheid

 

8.1 De Organisator biedt een deugdelijke Website en doet al het mogelijke om te garanderen dat zijn Website goed functioneert, bijgehouden en onderhouden wordt, maar kan op geen enkele manier garanderen dat er zich geen technische gebreken zullen voordoen en kan evenmin de onfeilbaarheid van het functioneren van de Website garanderen, of garanderen dat het systeem of de portaalsite op elk moment operationeel zijn.

 

8.2 De Organisator publiceert allerlei informatie op zijn Website over producten en diensten die aangeboden of geleverd worden door derden en doet geen enkele uitspraak over de echtheid, de betrouwbaarheid, de volledigheid en de actualiteit van de gegevens in deze aanbiedingen. Sommige informatie wordt tijdelijk gemaskeerd en wordt pas op juistheid gecontroleerd op het moment van de bevestiging van de boeking.

 

8.3 De beperking van aansprakelijkheid van de Organisator is in overeenstemming met de wetgeving die van kracht is en wel in het bijzonder met de bepalingen van de regelgeving die van toepassing is op reisbureaus. De Organisator wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de koop van een product of een dienst die aangeboden wordt op zijn Website. Indien, in tegenstelling tot de beperkingen vermeld in dit artikel 8, een rechter oordeelt dat de Organisator aansprakelijk is voor de schade die voortvloeit uit de koop van producten of diensten op de Website, dan beperkt die aansprakelijkheid zich te allen tijde tot de provisies die de Organisator heeft ontvangen voor de verleende diensten, tenzij anders bepaald in de lokale bepalingen van de Richtlijnen met betrekking tot toeristische pakketreizen.

 

8.4 Indien er als gevolg van overmacht (met inbegrip van politieke of maatschappelijke onlusten of instabiele situaties die gevolgen hebben voor de veiligheid) sprake is van onregelmatigheden of niet-nakoming met betrekking tot boekingen, bevestigingen, uitvoering van reizen en/of dienstverlening die voortvloeien uit onvoorziene gebeurtenissen waarop de Organisator geen invloed heeft, zijn de Organisator en alle maatschappijen van de groep van de Organisator ontslagen van elke wettelijke aansprakelijkheid voor deze onregelmatigheden of niet-nakoming.

 

9. Links naar andere websites

9.1 Op de Website van de Organisator kunnen links naar andere websites staan die niet beheerd worden door de Organisator, maar die slechts vermeld staan als referentie. De Organisator oefent geen enkele controle uit over deze websites en is niet aansprakelijk voor hun inhoud.

 

9.2 De aanwezigheid van links naar deze websites wil niet zeggen dat de Organisator reclame maakt voor deze websites en aansprakelijk is of instaat voor de inhoud daarvan. Deze links staan alleen vermeld voor informatieve doeleinden, zonder toetsing van de inhoud en de eigenaren daarvan, noch van de diensten of producten die daarin worden aangeboden.

 

10. Andere algemene voorwaarden die van toepassing zijn

 

10.1 Rechten van de passagiers krachtens de Verordening (EG) 261/2004

Indien u binnen of buiten de Europese Unie met een Europese vervoerder reist, hebt u rechten die u kunt uitoefenen bij deze luchtvaartmaatschappijen als uw vlucht geannuleerd of vertraagd is, of als men weigert u aan boord te laten gaan.

 

10.2 Vragen en klachten over uw boeking

Voor alle vragen of klachten met betrekking tot uw boeking en die zich voordoen voor uw vertrek, wordt u verzocht contact op te nemen met onze klantenservice. In geval van een klacht over een Toeleverancier dient u, vóór uw terugkeer, formeel een klacht in te dienen bij de desbetreffende Toeleverancier.

 

10.3 Klantgedrag

U dient onaangepast gedrag te vermijden, evenals gedrag dat schade toebrengt aan derden of derden in gevaar brengt of dat schade aan goederen van derden zou kunnen veroorzaken (in het bijzonder als gevolg van dronkenschap en/of agressie tijdens de vlucht), gedurende uw vakantie of tijdens het gebruik van een dienst/product. Indien uw gedrag onaangepast is en/of schade of hinder toebrengt aan derden, of schade dreigt te veroorzaken aan goederen van derden, kunnen wij en/of onze Toeleverancier (bijvoorbeeld het personeel van de luchtvaartmaatschappij) uw boeking annuleren; in dat geval stopt onze aansprakelijkheid en die van onze Toeleverancier onmiddellijk en hebt u geen enkel recht op vergoeding of betaling van een schadevergoeding, noch op een vergoeding van de kosten die het gevolg zijn van deze annulering. Bovendien dient u alle door ons gemaakte kosten voor deze annulering te vergoeden.

 

10.4 Volledige overeenkomst – Deelbaarheidsclausule – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

10.4.1 Deze B&AV vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de partijen aangaande deze voorwaarden.

10.4.2 Indien op enig moment en om ongeacht welke reden één of meerdere bepalingen van deze B&AV nietig zijn of nietig worden verklaard of niet toepasbaar blijken volgens de van kracht zijnde wetgeving, wordt de betreffende bepaling als opgeheven beschouwd in deze B&AV, zonder daarmee de geldigheid en/of toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze B&AV in het geding te brengen en/of aan te tasten.

10.4.3 De Organisator behoudt zich het recht voor deze B&AV van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. De geldende versie van de B&AV staat op de Website vanaf de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Het feit dat u doorgaat met het gebruiken van de Website na de publicatie van de wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze B&AV is het Franse recht van toepassing. Alle geschillen ten aanzien van de uitleg en/of uitvoering daarvan vallen onder de bevoegdheid van de Franse rechter.


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (UITTREKSEL UIT DE FRANSE TOERISMEWET)

 

Overeenkomstig de artikelen L.211-7 en L.211-16 van de Franse Toerismewet zijn de bepalingen van de artikelen R.211-3 t/m R.211-11 van de Franse Toerismewet, waarvan de tekst hieronder letterlijk wordt weergegeven, niet van toepassing op de boeking en verkoop van vervoersbewijzen die niet onder een toeristisch arrangement vallen.

De “elektronische” brochure, de aanbieding en het programma van de Organisator vormen de voorafgaande informatie zoals bedoeld in artikel R.211-8 van de Franse Toerismewet. Tenzij anders bepaald zijn de kenmerken, bijzondere voorwaarden en prijzen van de reis zoals aangegeven op de website, contractueel zodra de Verkoopvoorwaarden zijn aanvaard.

De weergave van de details van de reis op de website, alvorens de aanvaarding daarvan door Koper, vormt de voorafgaande informatie die wordt bedoeld in artikel R.211-8 van de Franse Toerismewet.

Bij contractsoverdracht zijn de overdrager en de overnemer vooraf gehouden tot de betaling van alle kosten die daaruit voortvloeien. Indien deze kosten hoger zijn dan de bedragen die op het verkooppunt staan aangegeven en de bedragen die worden genoemd in de contractsdocumenten, dienen de bewijsstukken daarvan te worden overgelegd.

 

UITTREKSEL UIT DE FRANSE TOERISMEWET

 

Artikel R.211-3

Onder voorbehoud van de uitsluitingen die worden genoemd in het derde en vierde lid van artikel L.211-7, dienen bij elke aanbieding en verkoop van reizen of accommodaties de daarvoor geëigende documenten te worden afgegeven die overeenkomen met de regels zoals hier bepaald.

Bij verkoop van vliegtickets voor charters en lijndiensten zonder daaraan gekoppelde producten en diensten dient Verkoper aan Koper een of meer vliegtickets te leveren voor de gehele reis die door de Vervoerder of onder haar verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. In geval van chartervluchten dienen de naam en het adres van de Vervoerder voor wie de vliegtickets zijn uitgegeven, te worden vermeld.

De aparte facturering van de verschillende bestanddelen van een toeristisch arrangement, ontslaat Verkoper niet van de hier bepaalde verplichtingen.

 

Artikel R.211-3-1

De gegevensuitwisseling vóór de totstandkoming van het contract en de terbeschikkingstelling van de contractvoorwaarden geschieden schriftelijk. Ze kunnen langs elektronische weg plaatsvinden onder de geldigheids- en uitoefeningsvoorwaarden zoals bepaald in de artikelen 1369-1 t/m 1369-11 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Vermeld worden de naam en het adres van Verkoper, alsmede zijn inschrijvingsnummer in het register zoals bedoeld onder a van artikel L.143-1 of, indien van toepassing, de naam, het adres en het inschrijvingsnummer van de federatie of de unie zoals bedoeld in het tweede lid van artikel R.211-2.

 

Artikel R.211-4

Voorafgaand aan de sluiting van het contract dient Verkoper Koper te informeren over de prijzen, data en andere essentiële gegevens van de producten en diensten die ter gelegenheid van de reis of het verblijf worden geleverd, zoals:

1) De bestemming, middelen, kenmerken en categorieën van het gebruikte vervoer;

2) De accommodatie, alsmede de ligging, het comfortniveau en de voornaamste kenmerken daarvan, en de toeristenklasse die overeenkomt met de regelgeving of de gebruiken in het land van bestemming;

3) Het aantal verstrekte maaltijden;

4) De beschrijving van de reisroute als het een rondreis betreft;

5) De te vervullen overheids- en gezondheidsformaliteiten door de burgers van een EU-land of een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, met name in geval van grensoverschrijding, alsmede de betreffende termijnen daarvoor;

6) De bezichtigingen, excursies en andere diensten die in het arrangement zijn inbegrepen of eventueel beschikbaar zijn middels een prijstoeslag;

7) De minimale of maximale grootte van de groep voor de uitvoering van de reis of het verblijf en, indien de uitvoering van de reis afhankelijk is van een minimumaantal deelnemers, de uiterste datum waarop Koper te horen krijgt of de reis of het verblijf doorgaat (minimaal 21 dagen voor vertrek);

8) Het bedrag of het percentage van de prijs dat vooruit moet worden betaald bij het sluiten van het contract, en de betalingstermijnen van de resterende geldsommen;

9) De voorwaarden ten aanzien van prijsherziening, zoals voorzien in het contract krachtens artikel R.211-8;

10) De annuleringsvoorwaarden van contractuele aard;

11) De annuleringsvoorwaarden zoals bepaald in de artikelen R.111-9, R.211-10 en R.211-11;

12) De informatie over de facultatieve afsluiting van een verzekeringscontract dat de gevolgen dekt van sommige gevallen van annulering of een reisverzekering tegen bepaalde bijzondere risico’s, waaronder met name de kosten van repatriëring bij ziekte of ongeval.

13) Indien het contract vliegreizen bevat, informatie over elk deel van de vlucht, zoals voorzien in de artikelen R.211-15 t/m R.211-18.

 

Artikel R.211-5

De voorafgaande informatie aan Koper verbindt Verkoper, tenzij deze in de verstrekte informatie zich uitdrukkelijk het recht heeft voorbehouden om bepaalde gegevens te wijzigen. In dat geval dient Verkoper duidelijk aan te geven in hoeverre deze wijziging kan plaatsvinden en ten aanzien van welke gegevens.

Wijzigingen van de voorafgaande informatie dienen altijd schriftelijk aan Koper bekend te worden gemaakt, alvorens het contract wordt gesloten.

 

Artikel R.211-6

Het contract tussen Verkoper en Koper dient schriftelijk te worden opgemaakt in twee exemplaren, waarvan één aan Koper wordt uitgereikt, en die door beide partijen moet worden ondertekend. Indien het contract langs elektronische weg wordt gesloten, zijn de artikelen 1369-1 t/m 1369-11 van het Franse Burgerlijk Wetboek van toepassing. Het contract dient de volgende bepalingen te bevatten:

1) De naam en het adres van Verkoper, zijn borg en zijn verzekeraar, alsmede de naam en het adres van de Organisator;

2) De bestemming(en) en data of perioden van de reis;

3) De bestemming, middelen, kenmerken en categorieën van het gebruikte vervoer, alsmede de data en de plaatsen van het vertrek en de terugreis;

4) De accommodatie, alsmede de ligging, het comfortniveau en de voornaamste kenmerken daarvan, en de toeristenklasse die overeenkomt met de regelgeving of de gebruiken in het land van bestemming;

5) Het aantal verstrekte maaltijden;

6) De beschrijving van de reisroute als het een rondreis betreft;

7) De bezichtigingen, excursies en andere diensten die in de totaalprijs van de reis of het verblijf zijn inbegrepen;

8) De totaalprijs van de gefactureerde producten en diensten, alsmede de vermelding van eventuele herzieningen van deze facturering op grond van artikel R.211-8;

9) De vermelding, indien van toepassing, van de belastingen en heffingen op bepaalde diensten, zoals luchthaven- en verblijfsbelastingen, indien deze niet in de prijs zijn inbegrepen;

10) De betalingstermijnen en -voorwaarden; de laatste betaling door Koper mag in elk geval niet minder zijn dan 30% van de prijs van de reis of het verblijf en dient te geschieden bij de afgifte van de benodigde reisdocumenten of vouchers;

11) De bijzondere voorwaarden die door Koper zijn gevraagd en door Verkoper zijn aanvaard;

12) De voorwaarden voor het indienen van een klacht door Koper wegens wanprestatie of niet-naleving van het contract, welke klacht zo spoedig mogelijk bij Verkoper moet worden ingediend via elk middel waarbij een ontvangstbevestiging kan worden verkregen, en eventueel schriftelijk moet worden betekend aan de Organisator en degene die de betreffende dienst heeft geleverd;

13) De uiterste datum waarop Koper te horen krijgt of de reis of het verblijf doorgaat indien deze gebonden is aan een minimumaantal deelnemers, overeenkomstig de bepalingen van artikel R.211-4, 7o;

14) De annuleringsvoorwaarden van contractuele aard;

15) De annuleringsvoorwaarden zoals bepaald in de artikelen R.111-9, R.211-10 en R.211-11;

16) De gegevens met betrekking tot de afgedekte risico’s en de hoogte van de garanties op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Verkoper;

17) De informatie over het verzekeringscontract dat de gevolgen dekt van sommige gevallen van annulering en door Koper wordt afgesloten (polisnummer en naam van de verzekeraar), alsmede over de reisverzekering tegen bepaalde bijzondere risico’s, waaronder met name de kosten van repatriëring bij ziekte of ongeval; in dat geval dient Verkoper aan Koper een document te verstrekken waarin ten minste de afgedekte risico’s en de uitgesloten risico’s worden genoemd;

18) De uiterste datum waarop Verkoper op de hoogte moet worden gebracht van een eventuele contractsoverdracht door Koper;

19) De verbintenis van Verkoper om uiterlijk 10 dagen voor het vertrek Koper schriftelijk de volgende gegevens te verstrekken:

a) naam, adres en telefoonnummer van de lokale vertegenwoordiging van Verkoper of, bij gebreke daarvan, van plaatselijke organisaties die Koper in geval van problemen kunnen helpen of, bij gebreke daarvan, het telefoonnummer waarop Koper in noodgevallen met Verkoper contact kan opnemen;

b) Voor buitenlandse reizen van minderjarigen een telefoonnummer en een adres om rechtstreeks contact op te kunnen nemen met het kind of de verantwoordelijke persoon ter plaatse.

20) De clausule van opzegging en boetevrije terugbetaling van de door Koper betaalde geldsommen in geval van schending van de informatieplicht zoals voorzien in artikel R.211-4, 13o;

21) De verplichting om Koper tijdig te informeren over de vertrek- en aankomsttijden van de reis of het verblijf.

 

Artikel R.211-7

Koper kan zijn contract voor de reis of verblijf overdragen aan een overnemer die aan dezelfde voorwaarden als hijzelf voldoet, zolang dit contract nog geen enkel rechtsgevolg heeft gehad.

Tenzij anders bepaald, dient de overdrager Verkoper van de overdracht op de hoogte te stellen via elk middel waarbij het mogelijk is een ontvangstbevestiging te verkrijgen, en wel uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de reis. In geval van een cruise bedraagt deze termijn vijftien dagen.

Deze overdracht is in geen geval afhankelijk van de voorafgaande toestemming van Verkoper.

 

Artikel R.211-8

Indien het contract uitdrukkelijk in de mogelijkheid van prijsherziening voorziet, binnen de grenzen zoals genoemd in artikel L.211-12, dienen de precieze regels voor de berekening van de prijswijzigingen, zowel naar boven als naar beneden, te worden aangegeven, met name het bedrag van de vervoerskosten en bijbehorende belastingen en heffingen, de valuta die van invloed kunnen zijn op de prijs, het deel van de prijs waarvoor de wijziging geldt, en de valutakoers op basis waarvan de prijs is vastgesteld.

 

Artikel R.211-9

Indien Verkoper zich voor het vertrek van Koper genoodzaakt ziet om een van de wezenlijke bestanddelen van het contract te wijzigen, zoals een aanzienlijke prijsstijging, en zich niet houdt aan de in artikel R.211-4, 13o genoemde informatieplicht, kan Koper, onverminderd het recht op een eventuele schadevergoedingsactie en na door Verkoper op de hoogte te zijn gesteld via elk middel waarbij een ontvangstbevestiging kan worden verkregen:

- hetzij zijn contract ontbinden en zonder boete de onmiddellijke terugbetaling van de overgemaakte geldsommen krijgen;

- hetzij de wijziging of de reis die ter vervanging door Verkoper wordt voorgesteld, aanvaarden; in dat geval dient er een aanhangsel bij het contract door partijen te worden ondertekend, waarin de aangebrachte wijzigingen worden genoemd; elke prijsverlaging wordt in mindering gebracht op de geldsommen die eventueel door Koper verschuldigd blijven en, indien de reeds gedane betaling door deze laatste hoger is dan de prijs van de gewijzigde prestatie, wordt het teveel betaalde aan hem gerestitueerd voor zijn vertrek.

 

Artikel R.211-10

In het geval zoals voorzien in artikel L.211-14 dient Verkoper, indien hij voor het vertrek van Koper de reis of het verblijf annuleert, Koper daarvan op de hoogte te stellen via elk middel waarbij een ontvangstbevestiging kan worden verkregen. Koper ontvangt dan van Verkoper, onverminderd het recht op een eventuele schadevergoedingsactie, zonder boete de onmiddellijke terugbetaling van de overgemaakte geldsommen. In dat geval ontvangt Koper een schadevergoeding die ten minste gelijk is aan de boete die hij zou moeten betalen indien de reis of het verblijf op die datum door hem zou zijn geannuleerd.

De bepalingen van dit artikel vormen geen beletsel voor het aangaan van een minnelijke schikking die ten doel heeft Koper een reis of verblijf te laten aanvaarden die hem ter vervanging door Verkoper wordt voorgesteld.

 

Artikel R.211-11

Indien het na het vertrek van Koper voor Verkoper onmogelijk is om een overwegend deel van de contractueel bepaalde producten en diensten te leveren dat een aanzienlijk percentage van de door Koper betaalde prijs vertegenwoordigt, dient Verkoper onmiddellijk de volgende maatregelen te nemen, behoudens het recht op een eventuele schadevergoedingsactie van Koper:

- hetzij vervangende producten en diensten aan te bieden, waarvan de eventuele meerprijs ten laste van Verkoper komt; indien de door Koper geaccepteerde producten en diensten van mindere kwaliteit zijn, dient Verkoper hem na terugkeer het prijsverschil te vergoeden;

- hetzij, indien Verkoper geen vervangende producten en diensten kan aanbieden of deze om geldige redenen niet door Koper worden geaccepteerd, zonder meerprijs en op gelijkwaardige voorwaarden, vervoersbewijzen voor de terugreis aan Koper te leveren naar de plaats van vertrek of een andere plaats die door beide partijen wordt aanvaard.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in geval van schending van de informatieplicht zoals voorzien in artikel R.211-4, 13o.


BIJLAGE 1 – BIJZONDERE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR VLUCHTEN

 

1.1 Algemene informatie

Aangezien de bestelling een opdracht is waarbij Koper de Organisator verzoekt de dienst uit te voeren, geldt deze niet als definitieve bevestiging. Het betekent alleen dat de bestelling van Koper is geplaatst en in behandeling wordt genomen. Na goedkeuring van de betaling wordt de boeking definitief bevestigd. De contracten met betrekking tot vluchten die via onze Website worden geboekt, worden gesloten met de Toeleveranciers en zijn onderworpen aan hun algemene voorwaarden. Wij wijzen u erop dat de luchtvaartmaatschappijen eigen specifieke voorwaarden voor de vliegtickets kunnen hanteren. U kunt kennis nemen van de tariefvoorwaarden als u de Algemene Voorwaarden van de Toeleverancier raadpleegt tijdens het boeken. Bovendien behouden de meeste luchtvaartmaatschappijen zich het recht voor de vluchttijden te wijzigen en reeds bevestigde boekingen te annuleren. De Organisator is als tussenpersoon niet aansprakelijk voor deze wijzigingen of annuleringen.

 

De luchtvaartmaatschappijen brengen sommige extra diensten in rekening, zoals het inchecken van bagage, het inchecken op de luchthaven, het kiezen van een zitplaats, het amusementsprogramma aan boord (indien van toepassing), de maaltijden, de drankjes, de snacks, enz. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de kosten voor deze extra service niet inbegrepen in de prijs van uw vliegticket en moeten ze derhalve rechtstreeks worden voldaan aan de luchtvaartmaatschappij. De Organisator is niet aansprakelijk voor kosten die in dit verband worden gemaakt, en raadt u aan contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij om eventuele extra diensten toe te voegen en de tarieven te bekijken. U kunt het gewicht aan bagage dat gratis mee mag controleren op de website van de luchtvaartmaatschappij of door hier te klikken. Wij wijzen u erop dat als uw vlucht meer dan één traject omvat, u met verschillende bagageregels te maken kunt krijgen, ook als u met dezelfde maatschappij reist, bijvoorbeeld wanneer u één internationale en één binnenlandse vlucht hebt. Dat betekent dat het eventuele overgewicht van uw bagage op de vlucht zal worden gefactureerd tegen het laagste bagagetarief dat voor de betreffende vlucht geldt.

 

De Organisator stuurt een e-mail ter ontvangstbevestiging, waarin wordt aangegeven dat de boeking wordt verwerkt. In deze ontvangstbevestiging staan alle essentiële gegevens en het boekingsnummer. De Organisator stuurt Koper vervolgens een orderbevestiging waarin alle essentiële gegevens nogmaals staan vermeld (het geboekte product, de prijs, de hoeveelheid, de reisdata, de namen van de deelnemers aan de reis, enz.). Als u deze orderbevestiging niet hebt ontvangen, is uw boeking niet in behandeling genomen! Overeenkomstig artikel 1369-5 van het Franse Burgerlijk Wetboek worden de bestelling en de orderbevestiging als ontvangen beschouwd, wanneer ze toegankelijk zijn voor de partijen aan wie ze zijn gestuurd.

 

Koper dient zich te verzekeren van de goede ontvangst van de bevestigingsmail en zijn mailbox regelmatig te raadplegen, en vooral ook tussen “Spams” of “Ongewenste Mails” te kijken. Indien Koper bij zijn bestelling onjuiste adresgegevens heeft ingevoerd, kan de Organisator daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Kopers onachtzaamheid of nalatigheid kan de Organisator niet worden toegerekend.

 

Boekingen voor vluchten zijn onderworpen aan de technische aanvaarding door de afdeling Ticketverkoop, die in sommige gevallen geen vliegtickets kan uitgeven. Sommige airlines hebben namelijk deelcontracten met luchtvaartsystemen gesloten, waardoor vluchten kunnen worden geboekt zonder dat het echter mogelijk is vervoersbewijzen uit te geven in Frankrijk. In dat geval verplicht de Organisator zich de klant binnen 48 werkuren na de orderbevestiging daarvan op de hoogte te stellen en hem voor zover mogelijk een andere vlucht aan te bieden tegen nieuwe tariefvoorwaarden, die ten laste van Koper blijven.

 

NB: in het kader van de verkoop van vliegtickets voor lijndiensten handelt de Organisator als tussenpersoon tussen Koper en de Vervoerder. De Vervoerder kan de Organisator voor bepaalde vluchten, data of tarieven bijzondere uitgifteregels opleggen, zoals een maximum uitgiftetermijn na de boeking en het voorbehoud van sommige tarieven aan de ingezetenen van bepaalde landen. Indien deze uitgifteregels die door de Vervoerder aan de Organisator worden opgelegd, van toepassing zijn op Koper, heeft de Organisator het recht om de boeking kosteloos te annuleren.

 

NB: sommige “Losse Vluchten” kunnen voor rekening van de Organisator worden geleverd door een Partner. Op het bankafschrift van Koper staat dan “Edreams on behalf of GO Volo”.

Bij weigering van de betaling en vooral indien het maximaal toegestane bedrag wordt overschreden, wordt er onmiddellijk een bedrag van 30 euro op de rekening van Koper ingehouden als voorschot. Op het moment van de definitieve betaling wordt dit bedrag dan op de totaalprijs in mindering gebracht. Indien Koper om welke reden dan ook de koopsom niet voldoet op de dag van de boeking, valt dit bedrag toe aan de Organisator. De betaling van het voorschot brengt aanvaarding van de verkoopvoorwaarden met zich mee.

 

NB: de Organisator houdt zich actief bezig met de strijd tegen creditcardfraude. In dat verband kan de Organisator op welke wijze dan ook van Koper een kopie eisen van de creditcard die gebruikt is voor de betaling van de boeking, alsmede een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de creditcardhouder en een kopie van het identiteitsbewijs van de medereiziger. Indien Koper niet binnen de optietermijn reageert of onbereikbaar is, kan de Organisator de boeking niet in behandeling nemen en wordt deze kosteloos geannuleerd.

 

Krachtens artikel L.132.2 van de Franse Monetaire en Financiële Wet is de gegeven verbintenis tot betaling per creditcard onherroepelijk. Er kan alleen bezwaar tegen de betaling worden gemaakt in geval van verlies, diefstal of wederrechtelijk gebruik van de creditcard. Buiten deze wettelijke uitzonderingsgevallen maakt de creditcardhouder zich schuldig aan creditcardfraude. Het recht op bezwaar tegen de betaling mag niet worden gebruikt om de afwezigheid van het terugtrekkingsrecht in de toeristensector te compenseren.

 

De inschrijving is effectief vanaf de boeking. Maar de boeking wordt pas definitief na de volledige betaling door Koper.
 
Aangezien de betaling een essentiële voorwaarde van de overeenkomst is, kan de order worden geannuleerd wegens gebrek aan betaling. Dat geldt eveneens voor elke geweigerde betaling, om welke reden dan ook. Tot de ontvangst en inning van de volledige betaling is de Organisator niet gehouden tot de uitvoering van de prestatie. In alle gevallen is Koper aansprakelijk voor de betaling van de overeengekomen bedragen voor de bestelde producten of diensten.
 
De opgave van een creditcardnummer heeft geen schuldbevrijdende werking, zolang het akkoord van het betalingscentrum niet is verkregen. Hetzelfde geldt voor een bankoverschrijving waarvoor geen bevestiging van de bank van Koper is verkregen.

 

Betaling door Koper bij een reisbureau van een van de producten en diensten van de Organisator heeft evenmin schuldbevrijdende werking, zolang de Organisator niet de volledige betaling heeft ontvangen van het betreffende reisbureau. Bij niet-betaling door het reisbureau binnen de gestelde termijn heeft de Organisator het recht om de boeking die door het reisbureau voor Koper is gemaakt, te annuleren. Tot de ontvangst en inning van de volledige betaling is de Organisator niet gehouden tot de uitvoering van de prestatie, met name wat betreft de uitgifte van vervoersbewijzen.
 
Niet-naleving door Koper van de betalingsvoorwaarden zal door de Organisator worden beschouwd als annulering van de zijde van Koper. In geval van onregelmatige, onvolledige of niet-bestaande betaling, om welke reden dan ook, wordt de verkoop van de bestelde producten en diensten geannuleerd op kosten van Koper. Indien u “speciale verzoeken” hebt (bijvoorbeeld wat betreft maaltijden, voorzieningen voor gehandicapten, kinderstoeltjes, enz.), garandeert de Organisator niet dat daaraan wordt voldaan, maar zal hij deze verzoeken doorgeven aan de Toeleverancier. Het is aan u om bij de Toeleverancier of het hotel te controleren of aan deze speciale verzoeken kan worden voldaan.

 

Op grond van artikel L.121-20-4, van de Franse Consumentenwet is het terugtrekkingsrecht niet van toepassing op contracten inzake de verkoop van producten en diensten op het gebied van logies, vervoer, restauratie en recreatie die op een bepaalde datum of binnen een bepaalde periode moeten worden geleverd. Voor alle prestaties die door de Organisator worden aangeboden en onder deze categorieën vallen, heeft Koper dan ook geen recht op terugtrekking in het kader van de orders die op onze Website zijn geplaatst.

 

De betalingen kunnen worden gedaan met behulp van de creditcards die op onze Website staan vermeld. Andere betaalmiddelen dan die welke op onze Website staan vermeld, worden niet geaccepteerd en de Organisator wijst alle aansprakelijkheid af in het geval dat de betaling in contanten of per cheque met de post wordt gestuurd. De volledige betaling van alle producten is vereist op het moment van de boeking, behoudens voor hotelreservering en autohuur, die bij aankomst moeten worden betaald, en voor reservering van cruises waarvoor u een aanbetaling kunt doen.

 

De Organisator accepteert reischeques voor de aankoop van producten en diensten die bestemd zijn voor Frankrijk, Franse overzeese departementen, gebiedsdelen en gemeenschappen, of landen van de Europese Unie.
 
Koper kan zijn reischeques als volgt gebruiken, na online of telefonisch een order te hebben geplaatst:
Koper maakt een boeking met zijn creditcard. Als het bedrag van de creditcard is afgeschreven, stuurt Koper vóór de vertrekdatum zijn reischeques naar de Organisator per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, onder vermelding van zijn volledige naam en het boekingsnummer, naar het volgende adres: GO Volo Département comptabilité client TSA 70031, 70031 Paris Cedex.
Koper beschikt dan over een tegoed op zijn rekening, dat voor de datum en de bestemming van zijn keuze kan worden gebruikt. Koper kan ook verzoeken tot terugbetaling van zijn tegoed, onder aftrek van 10 euro administratiekosten; in dat geval wordt u verzocht dat duidelijk aan te geven bij het opsturen van de reischeques.


Indien de boeking volledig met reischeques wordt betaald, maar het bedrag van de reischeques hoger is dan dat van de boeking, kan het teveel betaalde niet worden teruggegeven. In geval van annulering van de boeking wordt de waarde van de reis teruggeboekt en niet de waarde van de ingeleverde reischeques.
 
De Organisator accepteert eveneens betaling met de volgende cadeaubonnen:
- Chèque cadeaux Compliments
- Chèque cadeaux Tir Groupé
- Chèque cadeaux GO Volo/ GOVOLO
 
Koper kan deze cadeaubonnen als volgt gebruiken, na online of telefonisch een order te hebben geplaatst:

Koper maakt een boeking met zijn creditcard. Als het bedrag van de creditcard is afgeschreven, stuurt Koper vóór de vertrekdatum zijn cadeaubonnen naar de Organisator per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, onder vermelding van zijn volledige naam en het boekingsnummer, naar het volgende adres: GO Volo Département comptabilité client TSA 70031, 70031 Paris Cedex.

Koper kan zijn boeking geheel dan wel gedeeltelijk met cadeaubonnen betalen. Na ontvangst van de betaling van de cadeaubonnen door de aangesloten organisaties (behandelingstermijn van ongeveer 1 maand) wordt het betreffende bedrag door de Organisator teruggestort op de creditcard van Koper, onder aftrek van 15 euro administratiekosten per dossier (behalve bij betaling door middel van Go Volo cadeaubonnen). In geval van annulering van de boeking kan dit bedrag niet worden terugbetaald.

 

Indien de boeking volledig met cadeaubonnen wordt betaald, maar het bedrag van de cadeaubonnen hoger is dan dat van de boeking, kan het teveel betaalde niet worden teruggegeven. In geval van annulering van de boeking wordt de waarde van de reis teruggeboekt en niet de waarde van de ingeleverde cadeaubonnen.
 
1.2 Aansprakelijkheid voor lijnvluchten en charters (niet van toepassing op lowcost-airlines)

Onder de term “Boeking” wordt verstaan elke bestelling van producten of diensten die u op onze Website plaatst en door ons bevestigd wordt. Als u een boeking op onze Website maakt, wordt de Overeenkomst tussen u en de Toeleverancier gesloten.

 

Bij de verkoop van vliegtickets handelt de Organisator als tussenpersoon tussen de Vervoerder en Koper. De Organisator handelt als lasthebber van Koper, op naam en voor rekening van wie hij het vervoerscontract sluit. Het vervoerscontract blijkt enkel uit de levering van de vliegtickets, overeenkomstig artikel L.322-1 van de Franse Wet op de Burgerluchtvaart.

 

De aansprakelijkheid van de Organisator voor de levering van losse vliegtickets is onderworpen aan de bepalingen van artikel L.211-18 van de Franse Toerismewet. De aansprakelijkheid van de Organisator kan niet in de plaats worden gesteld van die van binnenlandse of buitenlandse Vervoerders die het vervoer of de transfer van passagiers en hun bagage verzorgen. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor overmacht, handelingen of nalatigheid van derden die niets met de levering van de bestelde producten en diensten te maken hebben, of gebrekkige uitvoering wegens omstandigheden die aan Koper te wijten zijn.

 

Wijzigingen van vluchttijden of reisroutes en tussenlandingen, veranderingen van luchthaven, vertragingen, gemiste aansluitingen en annuleringen van vluchten zijn nu eenmaal inherent aan het luchtvervoer. Deze situaties hebben meestal te maken met de drukte van het luchtruim, handhaving van luchtverkeersregels, veiligheidseisen en inspecties van vliegtuigen. Bij naleving van de bepalingen van de Verordening (EG) nr. 261/2004, waarin de rechten van passagiers tijdens het luchtvervoer worden geregeld, kan de Organisator niet aansprakelijk worden gehouden voor de voornoemde gevallen, evenmin als voor overmacht (stakingen, slechte weersomstandigheden, oorlogen, natuurrampen, epidemieën, aanslagen, technische problemen, enz.), en voor fouten van derden of van Koper (te late verschijning bij de incheckbalie, weigering tot inchecken of de toegang aan boord wegens niet-naleving van de politie-, douane- of gezondheidsformaliteiten, niet komen opdagen voor de boarding, enz.).

 

De eventuele kosten die uit deze onvoorziene omstandigheden voortvloeien (taxi, hotel, parking, andere reisdata, enz.), komen ten laste van Koper.

 

De aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen en hun vertegenwoordigers, beambten en medewerkers beperkt zich in geval van klachten uitsluitend tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage, zoals genoemd in de voorwaarden van het vervoerscontract dat tussen de luchtvaartmaatschappij en de passagier wordt gesloten.

 

Zodra de Organisator de terugbetaling van de luchtvaartmaatschappij heeft ontvangen, wordt het betreffende bedrag naar u overgemaakt, onder aftrek van € 10 aan administratiekosten per passagier.

 

1.3 Vliegtickets voor lijnvluchten en charters (niet van toepassing op lowcost-airlines)

De vliegtickets worden uitgegeven na volledige betaling van de boeking. De tickets moeten bij het inchecken aan de luchtvaartmaatschappij worden getoond.

 

Reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht om uitsluitend elektronische tickets of e-tickets uit te geven.

 

Ondanks de aangegeven beschikbaarheid van een vlucht kan het voor de Organisator onmogelijk zijn om de boeking te honoreren. Om technische redenen die te maken hebben met de reserveringssystemen van luchtvaartmaatschappijen en in sommige specifieke gevallen (baby’s onder de 2 jaar, interline-akkoorden, groepsboekingen, enz.), kan de uitgifte van e-tickets namelijk onmogelijk blijken. De Organisator kan niets aan deze situatie doen en daarvoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

 

De Organisator verplicht zich binnen 48 uur na de boeking alles in het werk te stellen om Koper een andere oplossing aan te bieden. Dit kan leiden tot 25 euro administratiekosten per passagier, een tariefverschil en/of extra kosten die ten laste van Koper komen. GO Volo kan ook een maximumbedrag van 40 euro in rekening brengen voor de verzendkosten van de vliegtickets (bijv. expresverzending naar het buitenland). Deze extra kosten komen eveneens ten laste van Koper. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan levering van deze prestaties.

 

Indien er geen andere oplossing voorhanden is, het eventuele tariefverschil wordt geweigerd of de uitgifte van de vliegtickets onmogelijk blijkt, is de Organisator genoodzaakt om de boeking kosteloos te annuleren en de reeds overgemaakte geldsommen terug te betalen.

 

Onder een “Multi-Airlines boeking” wordt een combinatie van enkele reizen verstaan die door verschillende luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd. Bij wijziging van een traject door een van de Vervoerders (bijv. annulering, verandering van vluchttijden) is het mogelijk, indien Koper het andere traject ook wil of moet wijzigen, dat de andere luchtvaartmaatschappij daarvoor kosten in rekening brengt volgens de tariefvoorwaarden die voor het ticket gelden.

 

1.4 Speciale boekingsvoorwaarden voor lowcost-airlines

1.4.A - Begripsbepaling

Lowcost-airlines bieden korte en middellange vluchten aan tegen goedkope tarieven, maar met minder service dan op lijnvluchten of charters. Op lowcost-vluchten bestaat er slechts één vliegtuigklasse. Lowcost-airlines gebruiken vaak terminals en/of luchthavens die minder gunstig liggen. De service aan boord is minimaal en wordt doorgaans tegen betaling aan de passagiers aangeboden. In de prijs van het vliegticket zit geen maaltijd of snack inbegrepen. De zitplaatsen kunnen niet van tevoren worden toegewezen. Op lowcost-vluchten is het vervoer van huisdieren meestal niet toegestaan. De tarieven die door de lowcost-airlines worden gepubliceerd, gelden niet voor verkoop aan kinderen onder de 14 jaar die alleen reizen.

 

1.4.B - Lastgeving van Koper en instemming met de verkoopvoorwaarden

Op grond van de onderhavige verkoopvoorwaarden verklaart Koper de Organisator opdracht te geven om in zijn naam en voor zijn rekening te handelen voor de boeking van zijn vlucht bij de lowcost-airline. Het vervoerscontract wordt rechtstreeks gesloten tussen Koper en de lowcost-airline. De verkoopvoorwaarden van de Organisator zijn van toepassing op de transactie en de verkoopvoorwaarden van de lowcost-airline zijn van toepassing op de uitvoering van het vervoerscontract.

 

1.4.C - Boeking van lowcost-vluchten

Bij de boeking wordt duidelijk aangegeven dat het een lowcost-airline betreft. De boeking geschiedt rechtstreeks tussen Koper en de lowcost-airline. De vliegtickets van de lowcost-airline worden niet uitgegeven door de Organisator, maar rechtstreeks door de lowcost-airline, die alleen aansprakelijk is voor de prestaties en de verzonden informatie. Koper dient ervoor te zorgen dat de juiste gegevens voor de boeking worden opgegeven.

Zodra de boeking klaar en bevestigd is, ontvangt Koper ten minste de volgende e-mails:

- Eén mail van de lowcost-airline met het e-ticket dat nodig is om de geboekte reis te maken, het vluchtschema, de bevestiging van de tijden en de gegevens van de luchtvaartmaatschappij;

- Twee mails van de Organisator: de ene met een overzicht van de boeking (met het boekingsnummer van de Organisator, de reisroute, enz.) en de andere met de ontvangstbevestiging van de betaling per creditcard.

NB: de e-mail van de luchtvaartmaatschappij kan in het Engels zijn gesteld.
NB: sommige “Losse Vluchten” kunnen voor rekening van de Organisator worden geleverd door een Partner. Op het bankafschrift van Koper staat dan “Edreams on behalf of GO Volo”.

 

1.4.D - Facturering en betaalwijze

De betaling van een boeking bij een lowcost-airline geschiedt uitsluitend per creditcard. Andere betaalwijzen worden niet geaccepteerd.

Voor de boeking bij een lowcost-airline worden twee verschillende bedragen van de creditcard afgeschreven:

- het ene voor de prijs van het vliegticket incl. tax (afschrijving door de luchtvaartmaatschappij)

- en het andere voor de boekingskosten en de eventuele verzekering (afschrijving door GO Voyages).

Het totaal afgeschreven bedrag komt overeen met het bedrag dat tijdens de boeking is aangegeven en op de e-mail met het overzicht van de boeking staat.

 

Vanwege hun prijsbeleid brengen lowcost-airlines extra kosten in rekening voor het gebruik van een creditcard, het inchecken van bagage, enz. Deze kosten zijn inbegrepen in de prijs van het vliegticket dat op de Website van GO Volo wordt aangegeven en kunnen niet worden vergoed.

 

NB: sommige luchtvaartmaatschappijen factureren Koper in andere valuta dan de euro. Daardoor kan het bedrag op het bankafschrift van Koper vanwege de wisselkoersen verschillen van het factuurbedrag. Dit verschil komt niet voor vergoeding in aanmerking. Verder kan Koper door zijn bank worden gefactureerd voor de kosten van de transactie in andere valuta dan de euro. Deze kosten komen ten laste van Koper.

 

NB: sommige “Losse Vluchten” kunnen voor rekening van de Organisator worden geleverd door een Partner. Op het bankafschrift van Koper staat dan “Edreams on behalf of GO Volo”.

 

1.4.E - Annulering – Wijziging – Specifieke vragen – No show

De annulerings- en wijzigingsvoorwaarden van lowcost-vluchten zijn de voorwaarden die toepasselijk zijn op de luchtvaartmaatschappij. Voor elke wijziging of annulering dient Koper rechtstreeks contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij, onder vermelding van het referentienummer dat op de bevestigingsmail van de luchtvaartmaatschappij staat.

De Organisator kan boekingen voor lowcost-airlines niet wijzigen of terugbetalen.

In geval van annulering of wijziging van de vluchttijden door de lowcost-airline is de luchtvaartmaatschappij daarvoor alleen aansprakelijk.

Bij annulering of no show door Koper bedragen de annuleringskosten doorgaans 100% van het bedrag van de boeking.

Voor specifieke vragen (minimumleeftijd voor kinderen zonder begeleiding, afmetingen en gewicht van de bagage, vervoer van huisdieren, enz.) dient Koper rechtstreeks contact op te nemen met de lowcost-airline of de verkoopvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij te raadplegen.

Koper is verplicht de Organisator schriftelijk te informeren over elke wijziging die rechtstreeks bij de Vervoerder geschiedt. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebrek aan deze informatie.

 

1.4.F - Persoonlijke gegevens

Koper geeft uitdrukkelijk toestemming voor overdracht van de bij de luchtvaartmaatschappij opgevraagde gegevens om de transactie te voltooien. Deze toestemming wordt verleend alvorens de boeking definitief akkoord is. De gegevensoverdracht geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van de Franse Wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978.

 

1.5 Zwangere vrouwen - toepasselijk op alle vluchten

Soms weigeren luchtvaartmaatschappijen hoogzwangere vrouwen aan boord toe te laten, vanwege het risico van een vroeggeboorte tijdens de vlucht. In voorkomende gevallen dient Koper bij de betreffende luchtvaartmaatschappij te informeren. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor deze beslissing.


1.6. Baby’s en kinderen - toepasselijk op alle vluchten

Baby’s (onder de 2 jaar) hebben geen eigen stoel in het vliegtuig. Derhalve wordt er slechts één baby per volwassen passagier toegelaten. De prijs van hun vliegtickets is meestal 10% van het tarief voor volwassenen. Kinderen (2 tot 11 jaar) krijgen op sommige vluchten korting tot 50%, maar de beschikbaarheid kan beperkt zijn. Baby’s en kinderen worden als zodanig beschouwd als ze voor het gebruik van hun retourticket nog niet de leeftijd van respectievelijk 2 en 12 jaar hebben bereikt. Kinderen zonder begeleiding, kortweg UM (unaccompanied minor) genoemd, kunnen niet altijd van deze kortingen profiteren.

Van 4 t/m 12 jaar heeft een kind zonder begeleiding de hoedanigheid van UM-passagier (unaccompanied minor). Bij het inchecken worden het kind opgevangen door de luchtvaartmaatschappij, zonder extra kosten. Vanaf dat moment staat het kind onder de juridische verantwoordelijkheid van de Vervoerder. Een stewardess begeleidt het kind tot aan de gate; tijdens de reis en/of in geval van overstap op een toestel van dezelfde luchtvaartmaatschappij houdt het boordpersoneel toezicht op het kind. Bij aankomst wordt het kind door een stewardess naar de identiteitscontrole gebracht. Na deze controle wordt het kind afgehaald door de persoon die daartoe vooraf is aangewezen.

Voor kinderen onder de 4 en boven de 12 jaar is deze service mogelijk middels bijbetaling.

 

Kinderen onder de 15 jaar die niet door een volwassene worden begeleid of niet als UM (unaccompanied minor) reizen, worden geweigerd.

 

Buiten deze service zorgen de luchtvaartmaatschappijen niet voor het juridische toezicht op kinderen ouder dan 12 jaar die alleen reizen, maar kunnen ze hun wel bijstand verlenen in geval van moeilijkheden. De voorwaarden voor de toelating of weigering van alleenreizende kinderen onder de 12 jaar worden door de luchtvaartmaatschappij bepaald.

NB: sommige luchtvaartmaatschappijen hanteren een quotabeleid voor het aantal baby’s dat ze per vlucht aan boord toelaten. De Organisator moet eerst hierna informeren bij de betreffende luchtvaartmaatschappij, die haar antwoord per boeking na 24 uur geeft. Als het quotum is bereikt, zal Koper door de Organisator op de hoogte worden gebracht. In dat geval kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld.

 

1.7 Speciale verzoeken - toepasselijk op alle vluchten

Om het vervoer te vergemakkelijken en na te gaan of er specifieke regels van de luchtvaartmaatschappij voor assistentie van personen gelden, is Koper verplicht om zijn eventuele behoefte aan assistentie aan de Organisator door te geven (lichamelijke of verstandelijke handicap, ouderdom, ziekte, corpulentie, enz.). Koper dient daartoe de rubriek “Opmerkingen of speciale verzoeken” bij zijn online boeking in te vullen of zulks mondeling aan te geven wanneer hij de boeking telefonisch of op het kantoor van de Organisator doet.


1.8 Bagage - toepasselijk op alle vluchten

Volgens de internationale regels van de IATA inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen is het verboden om ontplofbare, brandbare, bijtende, irriterende, giftige en radioactieve stoffen in de bagage mee te nemen, alsmede samengeperste gassen en voorwerpen die door de landen worden verboden.


Teneinde zich vooraf goed te laten informeren, raadt de Organisator Koper aan een bezoek te brengen aan de website van de Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) om kennis te nemen van de maatregelen en het document met de regels voor vloeistoffen en gels in de handbagage te downloaden.

 
Elke luchtvaartmaatschappij voert haar eigen beleid ten aanzien van verboden artikelen in de bagage. Koper dient aandachtig de voorwaarden van het vervoerscontract te lezen op de achterzijde van het vliegticket.


De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de weigering van de luchtvaartmaatschappij om een bagagestuk mee te nemen. De Organisator vergoedt dan ook geen kosten indien de bagage van een passagier aan boord wordt geweigerd.

 

Handbagage (alle bagage die niet wordt ingecheckt): elke luchtvaartmaatschappij voert haar eigen beleid. Meestal laat de Vervoerder één stuk handbagage per passagier toe met een omtrek van max. 115 cm en een gewicht van max. 5 kg, afhankelijk van het toesteltype. Gedurende de hele reis blijft de handbagage de verantwoordelijkheid van Koper.


Ruimbagage: elke luchtvaartmaatschappij voert haar eigen beleid, met name lowcost-airlines. Doorgaans laat de Vervoerder 15 kg bagage per passagier toe op charter- en lowcost-vluchten en 20 kg bagage per passagier op lijnvluchten (Economy Class). Bij overgewicht van de bagage, onder voorbehoud van de toestemming van de Vervoerder, dient de passagier een toeslag te betalen bij de incheckbalie op de luchthaven. Bij de boeking dient Koper bij de Organisator te informeren naar het beleid van de betreffende luchtvaartmaatschappij ten aanzien van overgewicht.


In geval van verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen en/of bagage bij aankomst van de vlucht (heen- en/of terugreis) dient Koper een bagageschadeformulier in te vullen alvorens de luchthaven definitief te verlaten. Koper dient vervolgens dit schadeformulier met alle originele bewijsstukken naar de luchtvaartmaatschappij te sturen binnen 21 dagen na de dag van het schadegeval. Als deze termijn is verstreken, wordt het verzoek tot schadevergoeding afgewezen overeenkomstig de bepalingen van het internationale Verdrag van Montréal.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de weigering van de toelating aan boord of de inbeslagneming van voorwerpen die door de luchtvaartmaatschappij of de luchthavenautoriteiten als gevaarlijk worden beschouwd. Het is de verantwoordelijkheid van de passagier om te informeren welke voorwerpen niet in de ruim- en handbagage mogen worden meegenomen.

 

Voor internationale vluchten moet u zich minimaal 2 uur van tevoren bij de incheckbalie melden en voor binnenlandse vluchten minimaal anderhalf uur. Sommige luchtvaartmaatschappijen vragen u om uw terugvlucht minimaal 72 uur van tevoren te herbevestigen. Elke geboekte vlucht die niet rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij wordt herbevestigd, kan leiden tot annulering van de vlucht.
 
Het uiterste tijdstip om in te checken varieert per luchtvaartmaatschappij.

De inchecktermijnen kunnen variëren voor passagiers die assistentie behoeven (zie hierna). De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld en vergoedt geen kosten indien een passagier zich te laat bij de incheckbalie meldt en daardoor niet aan boord wordt toegelaten.
 
NB: gehandicapten, passagiers die assistentie behoeven, kinderen zonder begeleiding (UM), passagiers met afwijkende bagage of overbagage, en passagiers met dieren die in het ruim worden vervoerd, dienen van tevoren contact op te nemen met de Organisator of de luchtvaartmaatschappij om te informeren naar de uiterste inchecktermijn.
 
De vluchten dienen in de volgorde van uw reisroute te worden uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld geen gebruik maakt van de heenvlucht of de eerste etappe van uw reis, kan dat de rest van het ticket ongeldig maken. Wij raden u ten sterkste aan (vooral voor de economy class) ruim van tevoren in te checken als u speciale zitplaatsen wilt hebben. De Organisator heeft geen enkele invloed op de toewijzing van zitplaatsen, ook niet als ze vooraf worden geboekt bij de luchtvaartmaatschappij, en kan u niet garanderen dat deze speciale zitplaatsen op het moment van vertrek daadwerkelijk beschikbaar zijn.
De Organisator is niet aansprakelijk voor de vervoerskosten tussen luchthavens en terminals die u eventueel moet maken.
 
Vluchten tegen speciale tarieven of lowcost-vluchten hoeven niet altijd de kortste route te nemen. Op sommige routes is een verandering van toestel nodig. Een zogeheten rechtstreekse vlucht is een vlucht waarbij niet van toestel hoeft te worden veranderd. Er kunnen echter wel tussenstops nodig zijn om te tanken of passagiers aan of van boord te laten gaan. De details van de tussenstops worden aan u bekend gemaakt bij de boeking en duidelijk aangegeven op de Website en op de routebeschrijving die u krijgt toegestuurd nadat u uw boeking hebt gemaakt.

 

De duur van de vlucht wordt aan u doorgegeven op basis van een dag van 24 uur; deze duur is bij benadering en wordt gebaseerd op de heenvlucht. De duur kan variëren afhankelijk van de vluchttijden, het toesteltype, de weersomstandigheden enz., en is slechts een indicatie van de werkelijke vliegtijd (excl. de tijd dat het toestel aan de grond staat voor een tussenstop of een verandering van toestel). De duur van de vlucht wordt derhalve louter ter indicatie verstrekt, onder voorbehoud van wijziging en bevestiging.

 

Overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 261/2004, waarin de gemeenschappelijke regels worden vastgesteld voor schadevergoeding en bijstand aan passagiers die aan boord worden geweigerd of van wie de vlucht wordt geannuleerd of zeer vertraagd, heeft de Vervoerder of de Organisator het recht deze gegevens onder bepaalde omstandigheden geheel dan wel gedeeltelijk te wijzigen.

 

De regels voor zwangere vrouwen verschillen per luchtvaartmaatschappij, maar sommige weigeren vrouwen aan boord toe te laten die op de datum van de terugvlucht 28 weken of langer zwanger zijn. Neem bij twijfel contact op met de betreffende luchtvaartmaatschappij en raadpleeg uw arts. Baby’s moeten minimaal 6 weken oud zijn alvorens te mogen reizen en moeten bij een ouder op schoot of in een kinderstoeltje zitten. Neem contact op met de betreffende luchtvaartmaatschappij voor nadere bijzonderheden over kinderstoeltjes. Over het algemeen moeten kinderen van 2 jaar of ouder een eigen zitplaats hebben.

 

1.9 Overboeking - toepasselijk op alle vluchten

In geval van overboeking, een praktijk om de gevolgen van "no show" te verzachten, is de luchtvaartmaatschappij verplicht een vergoeding aan te bieden aan de passagiers die daardoor niet meekunnen. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overboeking. De Organisator vergoedt dan ook geen kosten indien een passagier om die reden niet aan boord wordt toegelaten.


Indien een persoon meerdere boekingen voor dezelfde vlucht maakt, behouden sommige luchtvaartmaatschappijen zich het recht voor de plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder eventuele vergoeding te annuleren.


1.10 No show bij lijnvluchten en charters (niet van toepassing op lowcost-airlines)

Bij chartervluchten behoudt de luchtvaartmaatschappij zich het recht voor het ticket van de terugreis en de overige prestaties te annuleren, tenzij Koper uiterlijk 1 uur na het vertrek van de heenvlucht bij de luchtvaartmaatschappij zijn terugreis bevestigt en onder voorbehoud van goedkeuring door de maatschappij.

 

Ook bij lijndiensten heeft de luchtvaartmaatschappij het recht om in geval van no show de terugvlucht en de overige prestaties te annuleren.


Indien een reis door toedoen van Koper wordt onderbroken of bekort en wanneer Koper geen gebruik van een product of dienst maakt, krijgt hij daarvoor geen vergoeding. In het bijzonder wordt het ongebruikte vliegticket voor de heen- en terugvlucht niet terugbetaald. Indien Koper een reis- en annuleringsverzekering heeft afgesloten, kan hij bij zijn verzekeringsmaatschappij een verzoek tot schadevergoeding indienen volgens de voorwaarden die in de verzekeringspolis zijn bepaald.


Alle delen van de reis, zowel vlieg- als treintickets, dienen in de juiste volgorde te worden gebruikt, anders behoudt de luchtvaartmaatschappij zich het recht voor het tarief te wijzigen of de plaatsen te annuleren. Deze voorwaarden gelden eveneens voor combinatietickets (vliegtuig + trein
). Sommige luchtvaartmaatschappijen geven geen belastingen terug voor gedeeltelijk gebruikte tickets.

 

In geval van no show voor de vlucht brengt Go Volo administratiekosten voor de luchthavenbelasting in rekening ten bedrage van 60 euro per passagier.

 

1.11 Producten en diensten ter plaatse - toepasselijk op alle vluchten

In sommige gevallen (afhankelijk van de luchtvaartmaatschappijen, bestemmingen, tarieven, enz.) is de koop van producten en diensten ter plaatse verplicht. De Organisator vergoedt geen kosten indien een passagier niet aan boord wordt toegelaten omdat hij zich niet aan deze bepaling heeft gehouden.


1.12 Vervoer van dieren op lijnvluchten en charters (niet van toepassing op lowcost-airlines)

Elke luchtvaartmaatschappij voert haar eigen beleid ten aanzien van het vervoer van dieren. In principe zijn dieren verboden op chartervluchten. Op sommige lijnvluchten en onder bepaalde voorwaarden (veiligheidsregels, voorafgaande toestemming van de luchtvaartmaatschappij, enz.) kunnen huisdieren worden meegenomen in het ruim of in de cabine, afhankelijk van de grootte van het dier. Voorafgaand aan de boeking dient Koper bij de betreffende luchtvaartmaatschappij naar deze voorwaarden te informeren. Het vervoer van dieren kan tegen betaling zijn; de betaling dient doorgaans te worden voldaan bij de balie van de luchtvaartmaatschappij. Bij zijn online boeking dient Koper onder de rubriek “Opmerkingen en speciale verzoeken” het gewicht en het ras van het dier op te geven, alsmede de afmetingen van de kooi waarin het wordt vervoerd.

 

1.13 Speciale maaltijden - toepasselijk op alle vluchten

Doorgaans worden er geen speciale maaltijden geserveerd op chartervluchten. Voor lijnvluchten dient Koper bij de Organisator te informeren naar het beleid van de betreffende luchtvaartmaatschappij wat dat betreft. Bij de boeking dient Koper zijn wensen aan te geven onder de rubriek “Opmerkingen of speciale verzoeken”.


1.14 Inchecken - toepasselijk op alle vluchten

Tenzij anders vermeld, dienen de passagiers zich drie uur van tevoren te melden bij de incheckbalie op de luchthaven voor chartervluchten en twee uur van tevoren voor lijnvluchten. Als de balie gesloten is, kan er niet meer worden ingecheckt. Het uiterste tijdstip om in te checken varieert per luchtvaartmaatschappij en staat op het vluchtschema voor lijndiensten en op de oproep voor de luchthaven in geval van charters.

Deze termijnen kunnen variëren voor passagiers die assistentie behoeven (zie hierna). De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld en vergoedt geen kosten indien een passagier zich te laat bij de incheckbalie meldt en daardoor niet aan boord wordt toegelaten. Het uiterste tijdstip om in te checken staat op het vluchtschema voor lijndiensten en op de oproep voor de luchthaven in geval van charters. Bij gebreke daarvan zal de Organisator het tijdstip duidelijk aangeven.

De passagier wordt dan beschouwd als een geval van no show en kan geen aanspraak maken op vergoeding van het ongebruikte vliegticket.

NB: gehandicapten, personen die assistentie behoeven, kinderen zonder begeleiding (UM), passagiers met afwijkende bagage of overbagage, en passagiers met dieren die in het ruim worden vervoerd, dienen van tevoren contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij om te informeren naar de uiterste inchecktermijn.


1.15 Identiteit van de Vervoerder - toepasselijk op alle vluchten

Overeenkomstig de artikelen R-211-15 en volgende van de Franse Toerismewet dient Koper op de hoogte te worden gebracht van de identiteit van de contractuele of feitelijke Vervoerders die de geboekte vlucht uitvoeren. De Organisator zal Koper derhalve informeren over de identiteit van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht(en) verzorgt. In geval van wijziging van de Vervoerder zal Koper via elk geschikt middel onmiddellijk daarvan in kennis worden gesteld door de contractuele Vervoerder of de Organisator, doch uiterlijk bij het inchecken of de boarding voor de betreffende vlucht.


Krachtens artikel 9 van de Verordening (EG) nr. 2111/2005 van 14 december 2005 bestaat er een lijst van verboden luchtvaartmaatschappijen binnen de Europese Unie. Deze zwarte lijst kan worden geraadpleegd via de volgende link: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm

 

1.16 Vertrektijden en toesteltypen - toepasselijk op alle vluchten

De vertrektijden, het toesteltype en de vluchtroute worden louter ter indicatie aangegeven. Overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 261/2004, waarin de gemeenschappelijke regels worden vastgesteld voor schadevergoeding en bijstand aan passagiers die aan boord worden geweigerd of van wie de vlucht wordt geannuleerd of zeer vertraagd, heeft de Vervoerder of de Organisator het recht deze gegevens onder bepaalde omstandigheden geheel dan wel gedeeltelijk te wijzigen.

 

1.17 Overstaps - toepasselijk op alle vluchten

Overeenkomstig de internationale verdragen zijn overstaps niet gegarandeerd. Het is dus aan te raden om geen verplichtingen te hebben op de dag van en na de heen- en terugreis.


1.18 Bevestiging van de terugvlucht - toepasselijk op alle vluchten

Voor charters dient Koper uiterlijk 72 uur van tevoren zijn terugvlucht te bevestigen bij de lokale contactpersoon van de Organisator, wiens gegevens op het vervoersbewijs en op de oproep voor de luchthaven staan vermeld.


Voor lijndiensten dient Koper uiterlijk 72 uur van tevoren zijn terugvlucht te bevestigen bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. Bij aankomst kan Koper naar de balie van de luchtvaartmaatschappij gaan om de benodigde gegevens te verkrijgen.


1.19 Verlies of diefstal van vliegtickets - toepasselijk op alle vluchten

Bij verwijdering van de mail met het e-ticket dient Koper de Organisator te vragen om toezending van een nieuw vervoersbewijs naar zijn e-mailadres.

 

Bij verlies of diefstal van het papieren vliegticket tijdens de reis dient Koper daarvan aangifte te doen bij de politie en de luchtvaartmaatschappij en op eigen kosten een ander ticket voor zijn terugreis te kopen bij de oorspronkelijke luchtvaartmaatschappij. Alle gevolgen die voortvloeien uit het verlies of de diefstal van het vliegticket, komen ten laste van Koper. Er kan echter een verzoek tot terugbetaling worden ingediend bij de luchtvaartmaatschappij, die vrij is om dit verzoek in te willigen of te weigeren, op vertoon van alle originele bewijzen (strookje van het nieuw gekochte ticket, instapkaart, enz.). Volgens de professionele gebruiken van luchtvaartmaatschappijen bedraagt de reactietermijn 1 jaar.

NB: de procedure van de luchtvaartmaatschappij verschilt naar gelang van het feit of het papieren ticket naar uw huisadres is opgestuurd of op de luchthaven wordt afgehaald.


1.20 Wijziging van de terugreis ter plaatse voor lijnvluchten en charters (niet van toepassing op lowcost-airlines)

Voor wijziging van de terugreis ter plaatse met charters dient Koper contact op te nemen met de lokale contactpersoon van de Organisator. Deze wijziging kan extra kosten met zich meebrengen die ten laste van Koper komen. Voor lijnvluchten dient Koper rechtstreeks contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij, die daarvoor kosten of een tariefverhoging van Koper kan eisen. Sommige vliegtickets (behalve e-tickets) kunnen ter plaatse worden gewijzigd onder voorbehoud van de beschikbaarheid in de tariefklasse die op het ticket staat vermeld. Bepaalde tickets kunnen daarentegen niet worden gewijzigd. In dat geval dient u dus nieuwe tickets te kopen.

Koper is verplicht de Organisator schriftelijk te informeren over elke wijziging die rechtstreeks bij de Vervoerder geschiedt. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebrek aan deze informatie.

 

1.21 Open retour tickets voor lijnvluchten en charters (niet van toepassing op lowcost-airlines)

Voor lijnvluchten met open retourdatum raadt de Organisator Koper aan zijn terugreis zo spoedig mogelijk te bevestigen, want deze hangt van de beschikbaarheid af.


1.22 Luchthavens voor lijnvluchten en charters (niet van toepassing op lowcost-airlines)

Indien de plaats van aankomst of vertrek meerdere luchthavens heeft, kan de Vervoerder om het even op de ene of de andere opstijgen/landen, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. In de Belgische hoofdstad bijvoorbeeld kan de Vervoerder landen op Brussel Nationaal (Zaventem), Brussel Zuid (Charleroi) of de Internationale Luchthaven van Antwerpen (Deurne). De kosten van het vervoer van en naar de luchthaven (taxi, bus, parking, enz.) komen ten laste van de passagier.

 

1.23 Rechtstreekse vluchten - toepasselijk op alle vluchten

Rechtstreekse vluchten kunnen continu zijn of een of meer tussenstops bevatten (afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij gaat het om een en dezelfde vlucht, want het vluchtnummer is identiek), al dan niet met verandering van toestel, zonder dat GO Volo daarover wordt geïnformeerd.

 

1.24 Reis naar en vanaf de luchthaven - toepasselijk op alle vluchten

Wanneer de passagier zelf zijn reis naar en/of vanaf de luchthaven organiseert, raadt de Organisator hem aan vervoersbewijzen te nemen die kunnen worden gewijzigd of teruggegeven, om financiële verliezen te voorkomen. In geen geval kan GO Volo hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

 

1.25 Combinatie van twee heenreizen

In sommige gevallen kunnen wij speciale tarieven voor de terugvlucht aanbieden door twee heenreizen van verschillende luchtvaartmaatschappijen of van dezelfde luchtvaartmaatschappij te combineren. Dat betekent dat u twee aparte boekingen hebt (de ene voor de heenvlucht en de andere voor de terugvlucht); elke boeking kent zijn eigen tariefregels. Als u een van beide vluchten moet annuleren, kunt u de andere zonder extra kosten behouden. Als u echter uw heenvlucht mist, zal uw terugvlucht niet worden geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij. Elke annulering, verandering van vluchttijden of andere wijziging van een van de vluchten heeft geen invloed op de andere vlucht en de tariefregels van deze andere vlucht zullen van toepassing blijven. Wanneer een van de vluchten dus wordt geannuleerd, is de luchtvaartmaatschappij niet verplicht het andere deel van uw reis terug te betalen of u een andere vliegroute aan te bieden. Elke wijziging die, indien nodig, aan de andere vlucht wordt toegebracht, kan voor u kosten met zich meebrengen.

 

1.26 Diverse bepalingen - toepasselijk op alle vluchten

De Vervoerder behoudt zich het recht voor in geval van overmacht of technische eisen de passagiers te vervoeren met elk vervoermiddel van zijn keuze met een redelijke snelheid, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Om die reden raadt de Organisator Koper aan geen verplichtingen te hebben op de dag van en na de heen- en terugreis.

 

1.27 – Annuleringen en Wijzigingen

1.27.A Algemene voorwaarden voor wijzigingen en annuleringen

Verzoeken tot wijziging of annulering van de boeking dienen per e-mail bij GO Volo te worden ingediend op:

Links

GO Volo stuurt Koper een e-mail ter ontvangstbevestiging van het wijzigings- of annuleringsverzoek , waarin alle essentiële gegevens staan vermeld (het geboekte product, de prijs, de hoeveelheid, de reisdata, de namen van de deelnemers aan de reis, enz.). Als u deze bevestiging niet hebt ontvangen, is uw verzoek niet in behandeling genomen! Koper dient zich te verzekeren van de goede ontvangst van de bevestigingsmail en zijn mailbox regelmatig te raadplegen. Koper is tevens verplicht per e-mail de bepalingen van deze annulering of wijziging te bevestigen.

Bij wijziging of annulering door Koper zal de Organisator binnen een redelijke termijn alle reeds overgemaakte geldsommen aan Koper terugbetalen, onder aftrek van de verschuldigde kosten (belastingen, annulerings-/wijzigingskosten, dossierkosten en verzekeringen).

Er kan geen enkele terugbetaling en factuur voor annuleringskosten worden verkregen als de voucher of het vervoersbewijs niet in het bezit is van GO Volo. Het bedrag van de annuleringskosten en het bedrag van € 30 administratiekosten per passagier kan bij elkaar opgeteld niet meer zijn dan de totale koopsom excl. tax van de boeking.

De annulering of wijziging van de bestelling om welke reden dan ook, ontslaat Koper niet van zijn verplichting tot betaling van de geldsommen die hij aan de Organisator verschuldigd is.

In verband met de speciale voorwaarden die per Vervoerder verschillend zijn en afhankelijk van het soort boeking (ticket dat niet kan worden gewijzigd/terugbetaald, uitgiftetermijnen van het ticket, enz.), komen sommige tickets niet in aanmerking voor de terugbetaling zoals hierboven genoemd. Het is aan Koper om na te gaan welke voorwaarden voor het geboekte ticket van toepassing zijn wat betreft annulering, wijziging en uitgifte.

Bij lijnvluchten dienen alle delen van de reis te worden gebruikt, anders behoudt de luchtvaartmaatschappij zich het recht voor het tarief te wijzigen of de plaatsen te annuleren.

In geval van no show behoudt GO Volo zich het recht voor de terugvlucht en de overige prestaties te annuleren, als de klant niet bewijst dat hij door overmacht niet voor de heenreis kwam opdagen.

NB: sommige producten en diensten kunnen niet worden gewijzigd of geannuleerd. De reeds overgemaakte bedragen worden in dat geval nooit terugbetaald. Sommige luchtvaartmaatschappijen geven geen belastingen terug voor gedeeltelijk gebruikte vliegtickets.

NB: Onder een “Multi-Airlines boeking” wordt een combinatie van enkele reizen verstaan die door verschillende luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd. Bij wijziging van een traject door een van de Vervoerders daarvan (bijv. annulering, verandering van vluchttijden) is het mogelijk, indien Koper het andere traject ook wil of moet wijzigen, dat de andere luchtvaartmaatschappij daarvoor kosten in rekening brengt volgens de tariefvoorwaarden die voor het ticket gelden.

 

1.27.B Tabel met wijzigings- en annuleringskosten

Wijziging of annulering van een boeking brengt kosten met zich mee, die volgens de onderstaande tabel worden berekend:

 

 

 

Chartervlucht en Package vóór uitgifte van het vervoersbewijs

 

Meer dan 30 dagen voor vertrek

10% van het totaalbedrag* + € 30 administratiekosten per passagier

Tussen 30 en 21 dagen voor vertrek

25% van het totaalbedrag* + € 30 administratiekosten per passagier

Tussen 20 en 8 dagen voor vertrek

50% van het totaalbedrag* + € 30 administratiekosten per passagier

Tussen 7 en 2 dagen voor vertrek

75% van het totaalbedrag* + € 30 administratiekosten per passagier

Minder dan 2 dagen voor vertrek

100% van het totaalbedrag incl. tax**

 

 

 

Chartervlucht tegen "extra-light" tarief en Package na uitgifte van het vervoersbewijs

 

Tot 2 dagen voor vertrek

90% van het totaalbedrag* + € 30 administratiekosten per passagier

Minder dan 2 dagen voor vertrek

100% van het totaalbedrag incl. tax**

 

 

Lijnvluchten

 

Vóór uitgifte van het ticket

10%* + € 30 administratiekosten per passagier

Na uitgifte van het ticket

100% van het totaalbedrag incl. tax**

Bij niet-restitutie van het ticket

100% van het totaalbedrag incl. tax**

 

 

 

Lowcost-vluchten

 

Vanaf de boeking

100%*** kosten

 

 

NB: afhankelijk van het verkochte product kunnen er uitzonderingen gelden op de bovengenoemde annulerings- en wijzigingsvoorwaarden. Het verblijf valt namelijk onder de voorwaarden van de Organisator, die per organisator kunnen verschillen. Deze speciale voorwaarden worden gemeld tijdens het boekingsproces en staan op de bevestigingsbon vermeld.

 

* Buiten belastingen en toeslagen, administratiekosten en verzekering(en)
** Ticket dat niet kan worden gewijzigd/terugbetaald - Verzoek om teruggave van sommige belastingen (alleen mogelijk bij 100% kosten):

1/ Stuur de uitgegeven vervoersbewijzen naar de Organisator terug, inclusief de papieren tickets en de treinkaartjes, met een schriftelijk verzoek om terugbetaling.

2/ Behandelingstermijn door de luchtvaartmaatschappij: 2 tot 3 maanden.

3/ Terugbetaling door de Organisator van het bedrag dat van de luchtvaartmaatschappij wordt ontvangen, onder aftrek van € 30 aan administratiekosten per ticket tot aan de dag vóór vertrek (bij annulering voor vertrek) en onder aftrek van € 60 per ticket daarna (bij annulering op de dag van vertrek of no show).

*** In sommige gevallen kunnen de annuleringskosten lager zijn dan 100% van de koopsom van de boeking. De Organisator raadt Koper aan contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij om te informeren naar de annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op het ticket.
NB: bij annulering worden de verzekeringskosten nooit terugbetaald en wordt 30 euro administratiekosten per persoon in rekening gebracht.
NB: de meeste airlines betalen de luchthavenbelasting niet volledig terug.

 

 

BIJLAGE 2 – BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DYNAMIC PACKAGES

 

2.1 Begripsbepalingen – Algemene informatie

De betalingen kunnen worden gedaan met behulp van de creditcards die op onze Website staan vermeld. Andere betaalmiddelen dan die welke op onze Website staan vermeld, worden niet geaccepteerd en de Organisator wijst alle aansprakelijkheid af in het geval dat de betaling in contanten of per cheque met de post wordt gestuurd. De volledige betaling van alle producten is vereist op het moment van de boeking, behoudens voor hotelreservering en autohuur, die bij aankomst moeten worden betaald, en voor reservering van cruises waarvoor u een aanbetaling kunt doen.
 
De Organisator accepteert reischeques voor de aankoop van producten en diensten die bestemd zijn voor Frankrijk, Franse overzeese departementen, gebiedsdelen en gemeenschappen, of landen van de Europese Unie.
 
Koper kan zijn reischeques als volgt gebruiken, na online of telefonisch een order te hebben geplaatst:
Koper maakt een boeking met zijn creditcard. Als het bedrag van de creditcard is afgeschreven, stuurt Koper vóór de vertrekdatum zijn reischeques naar de Organisator per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, onder vermelding van zijn volledige naam en het boekingsnummer, naar het volgende adres: GO Volo Département comptabilité client TSA 70031, 70031 Paris Cedex.
Koper beschikt dan over een tegoed op zijn rekening, dat voor de datum en de bestemming van zijn keuze kan worden gebruikt. Koper kan ook verzoeken tot terugbetaling van zijn tegoed, onder aftrek van 10 euro administratiekosten; in dat geval wordt u verzocht dat duidelijk aan te geven bij het opsturen van de reischeques.


Indien de boeking volledig met reischeques wordt betaald, maar het bedrag van de reischeques hoger is dan dat van de boeking, kan het teveel betaalde niet worden teruggegeven. In geval van annulering van de boeking wordt de waarde van de reis teruggeboekt en niet de waarde van de ingeleverde reischeques.
 
De Organisator accepteert eveneens betaling met de volgende cadeaubonnen:
- Chèque cadeaux Compliments
- Chèque cadeaux Tir Groupé
- Chèque cadeaux GO Volo/ GOVOLO
 
Koper kan deze cadeaubonnen als volgt gebruiken, na online of telefonisch een order te hebben geplaatst:

Koper maakt een boeking met zijn creditcard. Als het bedrag van de creditcard is afgeschreven, stuurt Koper vóór de vertrekdatum zijn cadeaubonnen naar de Organisator per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, onder vermelding van zijn volledige naam en het boekingsnummer, naar het volgende adres: GO Volo Département comptabilité client TSA 70031, 70031 Paris Cedex.

Koper kan zijn boeking geheel dan wel gedeeltelijk met cadeaubonnen betalen. Na ontvangst van de betaling van de cadeaubonnen door de aangesloten organisaties (behandelingstermijn van ongeveer 1 maand) wordt het betreffende bedrag door de Organisator teruggestort op de creditcard van Koper, onder aftrek van 15 euro administratiekosten per dossier (behalve bij betaling door middel van Go Volo cadeaubonnen). In geval van annulering van de boeking kan dit bedrag niet worden terugbetaald.

 

Indien de boeking volledig met cadeaubonnen wordt betaald, maar het bedrag van de cadeaubonnen hoger is dan dat van de boeking, kan het teveel betaalde niet worden teruggegeven. In geval van annulering van de boeking wordt de waarde van de reis teruggeboekt en niet de waarde van de ingeleverde cadeaubonnen.

2.2 Aansprakelijkheid

Bij de verkoop van Dynamic Packages handelt GOVOLO als reisorganisator en gelden de artikelen L.211-1 en volgende van de Franse Toerismewet.


De Organisator
kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevallen van overmacht (stakingen, slechte weersomstandigheden, oorlogen, natuurrampen, epidemieën, aanslagen, technische problemen, enz.), noch voor fouten van derden, Koper of de Toeleverancier.

De eventuele kosten die uit deze onvoorziene omstandigheden voortvloeien (taxi, hotel, parking, andere reisdata, enz.), komen ten laste van Koper.

 

2.3 Duur van het verblijf

De duur van het verblijf in het hotel staat op de voucher. De duur wordt berekend vanaf de dag van vertrek tot de dag van terugkomst. De prijzen hangen af van het aantal overnachtingen. De overnachting komt overeen met de periode dat de kamers ter beschikking worden gesteld, wat per hotel kan verschillen. De eerste en de laatste dag kunnen worden bekort door een late aankomst of een vroeg vertrek, afhankelijk van de reistijden die door de luchtvaartmaatschappij zijn doorgegeven. Het is aan te bevelen op de vertrekdatum en de dag ervoor en op de terugreisdatum en de dag erna geen beroepsmatige verplichtingen aan te gaan en/of te korte transit/overstaptijden te plannen, vooral voor charters, waarvan de vluchttijden heel vaak worden gewijzigd of uitgesteld.

 

2.4 Vouchers

Koper ontvangt na de volledige betaling van zijn boeking een voucher die hij bij aankomst aan de receptie van het hotel moet overleggen. Alleen de producten en diensten die uitdrukkelijk op de voucher staan genoemd, zijn in de prijs inbegrepen.

 

2.5 Inbezitneming en vrijmaking van de kamers

De kamers worden op de dag van aankomst tussen 14 uur en 18 uur ter beschikking gesteld en dienen op de dag van vertrek vóór 12 uur ontruimd te zijn. Er kan niet van deze regel worden afgeweken. Wie dus te vroeg in de kamer aankomt of deze te laat ontruimt, dient een extra nacht bij te betalen aan het hotel.

Bij late aankomst in het hotel, vooral in het geval van een Dynamic Package, dient Koper het reisbureau of het hotel van tevoren op de hoogte te stellen, omdat hij anders het risico loopt dat de kamer wordt geannuleerd.

 

2.6 Kamertypen

Eenpersoonskamers, waarvoor een toeslag moet worden betaald, bevatten doorgaans 1 eenpersoonsbed. Tweepersoonskamers hebben 2 eenpersoonsbedden of soms 1 tweepersoonsbed. In de hotelwereld bestaan geen echte driepersoonskamers, maar is dat meestal een tweepersoonskamer waar een extra bed is bijgezet dat vaak minder comfort biedt. Alle speciale verzoeken (bijv. babybedjes, speciale maaltijden, sportvoorzieningen enz.) zijn afhankelijk van de beschikbaarheid bij aankomst en kunnen extra kosten met zich meebrengen die ter plaatse moeten worden betaald.

 

2.7 Classificatie van hotels

De aanduiding van het comfortniveau dat aan hotels wordt toegekend, is te vinden in de hotelbeschrijving en komt overeen met de classificatie die wordt gehanteerd in het land van bestemming. Deze classificatie kan dus verschillen van die in het land van herkomst.

 

2.8 Maaltijden

All Inclusive: deze formule omvat logies, ontbijt, lunch, diner en gewone drankjes (bronwater, vruchtensap, frisdrank, wijn en lokale alcoholische drank), meestal van 10 tot 22 uur. Sommige alcoholische drank wordt door het hotel apart gefactureerd.

Volpension: deze formule omvat logies, ontbijt, lunch en diner, zonder drankjes.

Halfpension: deze formule omvat logies, ontbijt en naar keuze lunch of diner, zonder drankjes.

Ontbijt: deze formule omvat logies en ontbijt, zonder drankjes.

In sommige landen kan niet uit de kraan worden gedronken; in dat geval komt de aankoop van flessen drinkwater voor rekening van de klant.

Alle extra consumpties die niet in de formule zijn inbegrepen, moeten door de klant ter plaatse aan het hotel worden betaald.


2.9 Activiteiten

Hoewel GO Volo haar best doet om de informatie over activiteiten (gratis of tegen betaling) in de hotelbeschrijvingen zo actueel mogelijk te houden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld indien deze activiteiten worden geschrapt vanwege het weer, overmacht, laagseizoen of te weinig deelnemers.

 

2.10 Wijziging van hotels, overplaatsing van hotelgasten

Om tal van legitieme redenen (technische redenen, overmacht, door toedoen van Koper of een derde) kan het voorkomen dat een Toeleverancier of de Organisator genoodzaakt is het aanvankelijk gereserveerde hotel te vervangen door een hotel van gelijkwaardig niveau, zonder schadevergoeding en zonder dat dit een wijziging van een wezenlijk bestanddeel van de reis inhoudt. Voor zover mogelijk zal Koper daarvan van tevoren op de hoogte worden gesteld. Koper kan in dat geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Het is aan de Toeleverancier om Koper onder te brengen in een hotel met gelijkwaardig comfort en kwaliteit.

 

2.11 Treinvervoer

Indien de pakketreis/verblijf inclusief trein is, is het gebruik van de vervoersbewijzen onderworpen aan de bijzondere voorwaarden ten aanzien van de geldigheid die op de treintickets staan vermeld. Tijdens de reis kan de route of de duur van de reis niet worden gewijzigd zonder toestemming van de Organisator. Elke wijziging door toedoen van Koper of wegens overmacht komt ten laste van Koper voor wat betreft de kosten die daaruit kunnen voortvloeien. Kinderen die van een korting profiteren, dienen hun leeftijd te kunnen aantonen. Koper dient in het bezit te zijn van de reisdocumenten die bewijzen dat hij een pakketreis/verblijf heeft geboekt (totaalfactuur, hotelvoucher, enz.). De pakketreis/verblijf inclusief trein geldt voor alle normale hogesnelheidstreinen en beperkter voor geavanceerde hogesnelheidstreinen. In sommige treinen is de betaling van een zit- of slaapplaats verplicht, evenals eventuele toeslagen voor "aangewezen trein". De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen van reistijden, reisroutes of stations als gevolg van overmacht, zoals stakingen (behalve stakingen van het personeel van de Vervoerder), technische storingen en slechte weersomstandigheden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Vervoerder beperkt tot de internationale verdragen die op het treinvervoer van toepassing zijn.

Sommige vervoerders hanteren hun eigen beleid ten aanzien van bagage. Koper is verplicht te informeren naar de goederen die hij in zijn bagage mag vervoeren en de van kracht zijnde beperkingen. Aangezien de regels per vervoerder kunnen verschillen, is het verstandig dit vooraf te controleren.

 

2.12 Reisdocumenten

Na de volledige betaling ontvangt Koper per post of e-mail de reisdocumenten, bestaande uit 1) de vervoersbewijzen (oproep voor de luchthaven in geval van een charter, vliegticket in geval van een lijnvlucht en treinkaartje in geval van treinvervoer) en 2) de voucher voor het hotel en/of de autohuur. Alleen de producten en diensten die uitdrukkelijk op de voucher staan genoemd, zijn in de prijs inbegrepen.

Indien de klant de oproep voor het afhalen van de tickets op de luchthaven niet per e-mail heeft ontvangen, dient hij vóór vertrek contact op te nemen met de Organisator.

 

2.13 Foto’s en illustraties

GO Volo doet haar uiterste best om op de Website foto’s en illustraties te zetten bij de aangeboden producten en diensten. Deze zijn alleen bedoeld om een indruk te geven van de gekozen bestemming en hebben louter een indicatieve waarde. De foto’s zijn bedoeld om een overzicht te geven van de categorie of het comfortniveau van de aangeboden accommodatie.

 

2.14 Extra’s

Alle extra’s dienen vóór vertrek aan het hotel te worden betaald. Het is aan Koper om de rekening voor deze extra’s zorgvuldig te controleren en eventuele geschillen ter plaatse te regelen. GO Volo kan in geen geval tussenbeide komen voor wat betreft de gevolgen van een rechtstreekse transactie tussen een klant en een hotelier, noch tijdens het verblijf, noch na de reis (aangezien extra’s per definitie worden uitgesloten van de diensten die in de prijs van de accommodatie is inbegrepen).

 

2.15 Bagage en waardevolle voorwerpen

GO Volo is niet aansprakelijk voor verlies, verdwijning of diefstal van bagage die in een hotelkamer of vergelijkbare plek dan wel in een bus of ander vervoermiddel is achtergelaten.

 

2.16 Diverse bepalingen

In sommige landen is het op grond van de van kracht zijnde nationale wetgeving voor een stel verboden om in dezelfde kamer te overnachten als ze niet gehuwd zijn en ten minste een van hen de nationaliteit van het betreffende land heeft. Deze bepalingen zijn met name van toepassing in Marokko en Turkije. De onderdanen van buitenlandse staten dienen voorafgaand aan de boeking bij de bevoegde autoriteiten van het land van bestemming en de eventuele transitlanden inlichtingen in te winnen en zijn verplicht hun nationaliteit onder de rubriek “Opmerkingen” bij de boeking te vermelden. Hoewel GO Volo deze praktijken niet goedkeurt, heeft de Organisator de taak Koper daarover te informeren.

 

2.17 Contractsoverdracht

2.17.A - Kosten

Bij contractsoverdracht van Dynamic Packages – voor zover mogelijk – zijn de overdrager en de overnemer vooraf gehouden tot de betaling van alle kosten die daaruit voortvloeien. Indien deze kosten hoger zijn dan de bedragen die op het verkooppunt staan aangegeven en de bedragen die worden genoemd in de contractdocumenten, dienen de bewijsstukken daarvan te worden overgelegd.
Voor elke contractsoverdracht die langer dan 7 dagen voor het vertrek plaatsvindt, wordt een vast bedrag van 30 euro per dossier aan administratiekosten in rekening gebracht, naast de kosten van de overdracht zelf.

 

De contractsoverdracht brengt de volgende kosten met zich mee, die ten laste van Koper komen:

Overdrachtstermijnen (in werkdagen) Overdrachtskosten
Langer dan 8 dagen voor het vertrek € 70 p.p.
 
NB: bij sommige maatschappijen heeft h
et contract rechtsgevolg zodra het arrangement is geboekt. In dat geval is het contract niet overdraagbaar. De overdrager en de overnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het eventuele resterende bedrag en voor de extra kosten die deze overdracht met zich meebrengt. Aanvullende verzekeringen kunnen in geen geval worden vergoed of overgedragen.

 

2.17.B - Voorwaarden

Koper kan zijn contract (met uitzondering van de verzekeringscontracten) overdragen aan een derde, zolang het contract nog geen rechtsgevolg heeft gehad en mits hij de Organisator daarvan in kennis stelt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging uiterlijk 7 dagen voor het begin van de reis, onder vermelding van de namen en adressen van de overnemer(s) en de deelnemer(s) aan de reis. Koper dient daarbij aan te tonen dat de overnemers voldoen aan dezelfde voorwaarden voor de reis of het verblijf als hijzelf; dit geldt met name voor kinderen die tot dezelfde leeftijdsgroep moeten behoren. Het contract heeft rechtsgevolg vanaf de boeking en zodra de e-tickets en vouchers zijn uitgegeven.

 

2.18 Wijzigingen

2.18.A - Wijziging op initiatief van Koper

2.18.A.1 Kosten

Voor elke wijziging die langer dan 7 dagen voor het vertrek plaatsvindt, wordt een vast bedrag van 30 euro per dossier aan administratiekosten in rekening gebracht, naast de kosten van de wijziging zelf.

 

2.18.A.2 Wijziging voor het vertrek

Schriftelijke verzoeken van Koper die strekken tot een wijziging van de bestemming en/of de plaats van vertrek en/of het hotel en/of de vertrekdatum, worden als annulering beschouwd.

 

2.18.A.3 Andere wijzigingen voor het vertrek

Elke andere wijziging van de bestelling waartoe Koper voor zijn vertrek verzoekt, brengt de volgende kosten met zich mee:
Wijzigingstermijnen (in werkdagen) Wijzigingskosten
Langer dan 35
dagen voor vertrek € 16 p.p.
35 tot 21
dagen voor vertrek € 40 p.p.
20 tot 8
dagen voor vertrek € 70 p.p.
7
dagen of korter voor vertrek € 150 p.p.
Uitzondering: elk verzoek tot wijziging van de naam van de deelnemers als gevolg van een spelfout en/of wijziging van de burgerlijke staat, zal leiden tot facturering van de kosten die eventueel door de dienstverlener in rekening worden gebracht.
NB: in het geval van een lijnvlucht kunnen deze kosten oplopen tot het bedrag van een nieuw retourticket.

 

2.19.B - Wijziging op initiatief van het Reisbureau

2.19.B.1 Wijziging van een essentieel bestanddeel van het contract

Artikel R.211-11 van de Franse Toerismewet, dat in de Algemene Verkoopwaarden is weergegeven, is van toepassing op wijziging van een essentieel bestanddeel van het contract door het Reisbureau voor het vertrek.
Het Reisbureau informeert Koper over de wijziging van het contract per e-mail of aangetekende brief met ontvangstbevestiging, en Koper kan dan:
- of zijn contract opzeggen en zonder boete onmiddellijk de door hem betaalde geldsommen terugkrijgen;
- of akkoord gaan met de wijziging of de vervangende reis die door het Reisbureau wordt voorgesteld; in dat geval wordt een aanhangsel bij het contract met de aangebrachte wijzigingen ondertekend door partijen (het kan om een e-mail gaan met een overzicht van de wijzigingen, dat door de klant moet worden teruggestuurd met de vermelding BON POUR ACCORD – GOED VOOR AKKOORD);
elke prijsverlaging wordt in mindering gebracht op de geldsommen die eventueel door Koper verschuldigd blijven en, indien de reeds gedane betaling door deze laatste hoger is dan de prijs van de gewijzigde prestatie, wordt het teveel betaalde aan hem gerestitueerd voor de datum van zijn vertrek.
 
Indien de vervangende prestatie van gelijke of hogere kwaliteit is, kan er geen aanspraak worden gemaakt op een financiële vergoeding.

 

2.19.B.2 Onmogelijkheid om een aanzienlijk deel van de prestatie te leveren

Indien het voor het Reisbureau onmogelijk is om een aanzienlijk deel van de prestatie te leveren die in het contract wordt voorzien, dient het Reisbureau, conform de bepalingen van artikel R.211-13 van de Franse Toeristenwet, dat hierna wordt weergegeven:
- of
een vervangende prestatie voor te stellen, waarvan de eventuele meerprijs ten laste van het Reisbureau komt en indien de door Koper geaccepteerde prestatie van mindere kwaliteit is, hem meteen na terugkeer het prijsverschil te vergoeden;
- of,
indien het Reisbureau geen vervangende prestatie kan aanbieden of deze om geldige redenen niet door Koper wordt geaccepteerd, zonder meerprijs en onder gelijkwaardige voorwaarden, vervoersbewijzen voor de terugreis aan Koper te leveren naar de plaats van vertrek of een andere plaats die door beide partijen wordt aanvaard.

 

2.19.B.3 Foto’s en illustraties – Informatie

Sommige informatie op de Website kan voor het sluiten van het reiscontract worden gewijzigd. Het Reisbureau is verplicht haar klanten op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen van de informatie die op de huidige site staat vermeld.

 

 

BIJLAGE 3 – BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR HOTELS EN ANDERE ACCOMMODATIE

 

3.1 Algemene informatie

De reserveringscontracten voor hotels en andere accommodatie die via onze Website tot stand komen, worden gesloten met de Toeleveranciers en zijn aan hun algemeen voorwaarden onderworpen.

 

3.2 Classificatie van hotels

Wij bieden hotels en andere accommodatie aan op basis van het aantal toegekende sterren. De normen voor hotels en andere accommodatie kunnen echter per land verschillen en zelfs binnen hetzelfde land. Een driesterrenhotel in het ene land is dus niet per definitie een driesterrenhotel in het andere land.

 

3.3 Aankomst / Vertrek

Over het algemeen kunnen de klanten in het hotel of de andere accommodatie op de dag van hun aankomst rond 15 uur inchecken en moeten zij op de dag van hun vertrek voor 11 uur zijn uitgecheckt, lokale tijd. Er kunnen echter andere tijden gelden. Als u de exacte tijden wilt weten, kunt u contact met ons opnemen.

 

3.4 Foto’s en illustraties

Hoewel wij ons uiterste best doen om op onze Website foto’s en illustraties te publiceren en hotelbeschrijvingen te geven die zo nauwkeurig mogelijk zijn en regelmatig van een update worden voorzien, kunnen wij dat niet altijd garanderen, omdat wij deze gegevens van onze Toeleveranciers krijgen. De foto’s en illustraties zijn bedoeld om een "algemene indruk" van het hotel of de accommodatie te krijgen. De kamers die u op de foto’s ziet, zijn niet per sé de kamers die voor u worden geboekt. Om een voorbeeld te geven: een driepersoonskamer in Noord-Amerika kan een tweepersoonsbed en een eenpersoonsbed bevatten, en een tweepersoonskamer in Oostenrijk kan twee eenpersoonsbedden bevatten. Bovendien kan er een meerprijs worden gevraagd voor een extra bed of een babybedje. Wij raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met het hotel of de accommodatie om te informeren hoe de kamer die u wilt reserveren er precies uitziet.

 

3.5 Ontbijt

Het ontbijt is niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. Sommige hotels brengen daarnaast lokale belastingen in rekening.

 

3.6 Uw contactpersoon en toepasselijke verkoopvoorwaarden

Onze Toeleverancier voor hotels is Booking.com, die haar eigen algemene voorwaarden hanteert.

 

 

BIJLAGE 4 – BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR AUTOHUUR

 

4.1 Algemene informatie

Het autohuurcontract dat via onze Website tot stand komt, wordt rechtstreeks gesloten tussen u en de betreffende Toeleverancier, en is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze laatste.
Alle bestuurders dienen een rijbewijs te tonen dat geldig is op het moment dat zij de auto ophalen. Het rijbewijs dient minstens 12 maanden eerder te zijn afgegeven en er kan u ook om een creditcard worden gevraagd ter garantie van de schade die de auto eventueel oploopt tijdens de huurperiode. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op de creditcard staat om te voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van de Toeleverancier. Niet-nakoming van een van deze voorwaarden maakt de autohuur ongeldig; GO Volo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de kosten die daaruit voortvloeien en voor uw rekening komen. Klanten die een auto huren in een van de lidstaten van de Europese Unie, moeten ingezetenen van de Europese Unie zijn en een geldig EG/EEG of Spaans rijbewijs hebben.

 

 

Onze Toeleverancier voor autohuur is Rentalcars, die haar eigen algemene voorwaarden hanteert.